Břetislav Petránek, sídliště Labská 2, Hradec Králové, 1969–1977

V roce 1969 byl dokončen projekt jednoho z nejlepších královéhradeckých panelových sídlišť – Labské kotliny 2, který svému šéfprojektantovi, architektu Břetislavu Petránkovi vynesl státní cenu na celostátní přehlídce architektonických prací za období 1972–1973.

sídliště labská 2, hradec králové

„Myšlenka zastavět zbylé okrajové pozemky v Labské 2 sídlištěm vznikla při pracích na směrném územním plánu v padesátých letech a byla pak vyjádřena ve studii podrobného územního plánu z roku 1959, v němž se počítalo s 1360 byty. Ve studii převládalo zastavění spíše nízké, jen na předmostí bylo lokální centrum s desetipodlažní dominantou a na nábřeží několik osmipodlažních obytných domů. Podle SÚP (směrného územního plánu) mělo být sídliště realizováno již v letech 1966–1967. Realizace se však odkládala kvůli zpožďujícím se základním inženýrským sítím,“ shrnul anabázi projektu a výstavby celku Břetislav Petránek. „Obytný soubor pro 7200 lidí byl vyřešen jako dva spojené obytné okrsky, doprovázené kompletním vybavením. Bytové domy vytvářejí hlavní hmotovou strukturu převážně po obvodu sídliště, kdežto vybavení se vkliňuje do proluk přilehlé rodinné zástavby a s ní se celkem příznivě spojuje a nebo se soustřeďuje do okrskových center,“ 7_architektura_2představil Petránek dále svou koncepci obytného celku. Díky značné míře decentralizace a velkým rozestupům mezi jednotlivými bodovými a deskovými obytnými domy, které si tak navzájem nestíní, získalo sídliště výrazné prostorové kvality, dále umocněné rozmanitostí jednotlivých objektů. Vedle přízemních či jednopatrových objektů občanské vybavenosti Petránkův tým na sídlišti dokončeném v roce 1977 použil vedle běžných schodišťových i domy mezonetové a pavlačové. Z architektonického hlediska patří mezi nejzajímavější domy, balancující na pomezí minimalistické a brutalistní estetiky, skupina šesti dvanáctipodlažních a dva pavlačové domy, disponující dohromady šesti sty různě velkými byty.

7_architektura_3

Foto autor

Přidat komentář