Peter Kulka, rekonstrukce německého muzea hygieny, Drážďany, 2001–2005

Německé muzeum hygieny bylo založeno v roce 1912 z podnětu místního podnikatele Karla Augusta Lingnera (1861–1916), vyrábějícího mimo jiné i v Československu dobře známou ústní vodu ODOL. V roce 1911 se tento podnikavý a moderně uvažující muž stal jedním z protagonistů I. Mezinárodní výstavy 12_peter_kulka_1hygieny, kterou tehdy vidělo neuvěřitelných pět milionů návštěvníků. Druhá obdobně koncipovaná přehlídka sice v Drážďanech proběhla až na samém počátku třicátých let, zato značná část byla představena v muzejní novostavbě vybudované v letech 1927–1930 podle projektu architekta Wilhelma Kreise. Tato úžasná funkcionalistická budova se stylizovaným vstupním portikem pojatým v duchu moderního klasicismu (nikoliv v intencích říšskoněmecké architektury, jak by se na první pohled mohlo zdát) sloužila prezentaci moderních poznatků o člověku, jeho těle a péči o něj, jen krátce. Po roce 1933 se toto lidově-osvětové muzeum a jeho moderní prezentační metody daly plně do služeb nacistické rasové ideo logie. V únoru 1945 byla budova muzea při masivním leteckém útoku těžce poškozena. Rekonstruována sice byla již po válce, nicméně její citlivá obnova proběhla až na samém sklonku tisíciletí, po roce 1999, kdy v soutěži na rekonstrukci zvítězil někdejší Scharounův spolupracovník ze západního Berlína a drážďanský rodák, architekt Peter Kulka. Samotná, nesmírně citlivá, nedogmatická rekonstrukce proběhla v letech 2001–2005. Muzejní budova byla s maximální pietou očištěna od nepůvodních vrstev a nevhodných zásahů, čímž opětovně nabyla funkcionalistického lesku, ale obohacena i o současné12_peter_kulka_2 novotvary, které Kulka uplatnil zejména v interiéru (např. vstupní hala a pokladny). Budovu i její podmanivě koncipované interaktivní expozice doporučuji navštívit. Nejenže budete z prohlídky, která i v dospělých probouzí dřívější dětskou hravost, více než spokojeni, ale na vlastní oči uvidíte, jak krásná může být funkcionalistická architektura, je-li citlivě rekonstruována.

Přidat komentář