Filmové japonsko III – od nové vlny k odejmutí snu

Když v roce 1983 režisér Wim Wenders natáčel svůj ,filmový deník‘ TOKYO – GA, hledal stopy Jasudžira Ozu v někdejším Japonsku. Vzpomíná: „Přijel jsem do tohoto města se vzpomínkou na Ozua. Zemřel před dvaceti lety. Zaznamenal jsem změny, ke kterým došlo, transformaci společnosti i měst. Amerikanizace, které si všímal i Ozu,… Číst dál...

Filmové Japonsko II /od retra k nové filmové řeči/

Přelom padesátých a šedesátých let znamenal ve světovém kontextu nové filmařské klima a změnu v běžném vnímání zaběhlých konvencí. Odrazilo se to i na japonské vizuální tvorbě: proměny mizanscény, experimentování s formami, uvolnění fantazie, avantgardní tendence a perfekcionistický přístup v širokosáhlém… Číst dál...