Petr Václav a Josef Mysliveček: Maska postříbřená zevnitř

Skladatel Josef Mysliveček opustil Prahu v šestadvaceti, aby se v Itálii stal operním skladatelem. Odjížděl ze země zpustošené válkami, kde byla italská opera dostupná jen sporadicky. Jako profesionální mlynář vsadil svou středostavovskou existenci na nejistou kartu… Ve třiceti nicméně píše v Itálii svou první operní zakázku a následuje čtrnáct let intenzivního tvůrčího vzepětí a neustálého putování mezi italskými městy, kde si jeho opery objednávali. A pak předčasný konec.

Režisér Petr Václav natočil film Il Boemo s maximální úctou k myslivečkovskému žánru opery seria, zčásti v divadlech, kde se jeho díla skutečně inscenovala. Filmu vtiskl svůj autorský rukopis: pozornost věnovanou psychologii postav, vztahovým předivům, neúprosným vzorcům lidských příběhů (jako třeba ve filmech Paralelní světy /2001/ nebo Nikdy nejsme sami /2016/). Kromě portrétu Myslivečka jako rockové hvězdy své doby je film průnikem do hudby samotné, s pohledem na interprety tak zblízka, jak se to v divadelním sále stát nemůže. Při zkoumání Myslivečkova života a díla Petr Václav natočil i dokument Zpověď zapomenutého, přístupný na webu filmu Il Boemo.

Petr Václav také spolu s Irenou Hradeckou vytvořil výstavu Josef Mysliveček, detto Il Boemo (1737–1781), která byla k vidění od října 2022 do ledna 2023 v pražském Clam-Gallasově paláci (díky Muzeu města Prahy).

Film Il Boemo měl světovou premiéru na festivalu v San Sebastianu (už přijetí filmu do hlavní soutěže je jeho významným oceněním). Doporučujeme vyhledat nedabovaný originál filmu dostupný v artových kinech – viz rozhovor s režisérem.

Co pro vás bylo při vytváření filmu důležitější – Myslivečkova hudba, nebo jeho příběh?
Pořadí důležitosti nelze příliš hierarchizovat, protože film je celek. Vše je důležité. Nejdůležitější otázka byla, jak to vše propojit. Jak vyprávět film, v němž akce, hudba, psychologie a estetika vytváří koherentní sdělení.

Skladatel Josef Mysliveček opustil Prahu v šestadvaceti, aby se . . .

Tento článek je dostupný předplatitelům UNI magazínu

Přidat komentář