Bob Dylan: Rough and Rowdy Ways-Výbor z textů

V sobě mám víc poloh / I Contain Multitudes

Dneska, zítra a včera taky

Květiny umírají, tak jako všechno ostatní

Jdi mi v patách, mířím na baliánské Bali

Dočista se zblázním, nepůjdeš-li

Se svými vlasy dělám cavyky a do krvavých se pouštím sporů

V sobě mám víc poloh

Mé srdce je zrádné, jak o tom psal pan Poe

Mám kostlivce ve skříni, kteří i tobě známi jsou

Připíjím na pravdu a na věci, které jsme říkali

Připíjím na chlápka, který leží ve tvý posteli

Maluju krajinky, ale akty dělám taky

V sobě mám víc poloh

Červený Cadillac a černý knírek

Na rukou prsteny, lesklé a třpytivé

Řekni, co bude dál?  Co my dva uděláme?

Půlka mé duše, děvče, patří jen tobě

I když už nemám na to, s mladými frajery pařit

V sobě mám víc poloh

Jsem jako Anna Franková, jsem jako Indiana Jones

Jako ti britští uličníci – The Rolling Stones

Jdu vždy až za hranu, všechno dotáhnu ke konci

Jdu tam, kde ožijí i dávno ztracený kauzy

Jako William Blake i já zpívám Písničky zkušenosti

Omlouvat se nikomu nemusím

Všechno plyne tak nějak najednou

Žiju na bulváru zločinu

Jezdím v rychlých autech a jím ve fastfoodu

V sobě mám víc poloh

Růžový dealerky květinářský, stejně jako červený bluejeans

Všechny ty krásný mladý holky, a poté zestárlý královny

Všechny zestárlý královny mých životů v minulosti

Nosím s sebou čtyři pistole a dvě velké dýky

Jsem mužem plným rozporů, jsem mužem mnoha rozpoložení

V sobě mám víc poloh

Ty vlčice stará, lakomá, své srdce ti vyjevím

Celé však ne, jen tu část plnou nenávisti

Nemilosrdně tě zradím, na tvou hlavu vypíšu odměnu

Co jiného ti k tomu říci mohu?

Život a smrt, spím s nimi v jedné posteli

Ztraťte se, Madam, a neseďte mi na koleni

A svými ústy – vyhýbejte se mi!

Ta cesta bude otevřená, ona cesta v mé mysli

Postarám se, aby na ní nezbyla ani stopa lásky

Budu hrát Beethovenovy sonáty a Chopinova preludia

V sobě mám víc poloh

 

Falešnej prorok / False Prophet

Další den, který konce nemá

Další loď, která vyplouvá

Další den zloby, hořkosti a pochyb

Vím, jak k tomu došlo

Viděl jsem počátky

Své srdce jsem světu otevřel a ten svět do něj vkročil

Zdravím, Mary Lou

Zdravím, slečno Pearl

Hbité mé průvodkyně z podsvětí

Žádná z hvězd na obloze váš třpyt nezastíní

Vy víte dobře, holky, co je byznys, a já to taky vím

Nuže, jsem nepřítelem zrady

Nepřítelem rozbroje

Jsem nepřítelem marného života, který se plně neprožije

Nejsem žádnej falešnej prorok

Prostě jen vím to, co vím

Chodím tam, kam mohou mířit jen ti osamělí

Jsem první mezi rovnými

Nade mne není

Posledním zbylým z těch nejlepších

Pohřběte všechny ostatní

S jejich stříbrem a zlatem, nahé je do hrobu dejte

Šest stop pod zem a za jejich duše se modlete

Na co tak civíte

Nic k vidění zde není

Jenom chladnej větřík, který mi vlasy čeří

Pojďme se projít do zahrady, rozlehlé a širé

A posaďme se do stínu, tam k té fontáně

Celý svět naskrz prohledávám

Za Svatým Grálem se honím

Písně lásky zpívám

Stejně jako písně zrady

Je mi jedno, co piju

Je mi šumafuk, co jím

Šplhal jsem nahoru kopcem mečů svým chodidlem bosým

Miláčku, ty mne neznáš

Nikdy bys to neřekla

Nejsem tím, koho můj přízračný zjev asi připomíná   

Nejsem žádnej falešnej prorok

A co jsem řek,‘ to taky platí

Jsem tu jen proto, abych se někomu šeredně pomstil

Podej mi svou ruku

Nic jiného k podržení tu není

Otevři ústa, zlatem ti je naplním

Ach, ubohý ty ďáble, pohlédni vzhůru, chceš-li

To Boží město leží támhle na tom kopci

Zdravím, cizinče

A dlouhé sbohem

Vládl jsi této zemi

Však já taky nezahálel

Přišel jsi o svoji mulu

Mozek sis otrávil jedem

Já tě teď ožením s koulí a řetězem

Miláčku, ty dobře znáš

Styl života, který vyhledávám

Střetnou-li se naše úsměvy, ustoupit musí jeden z nás

Nejsem žádnej falešnej prorok

Ne, nebudu nikomu nevěstkou

Nevzpomínám si, kdy jsem se narodil

Kdy jsem zemřel, to už jsem zapomněl

Moje vlastní verze tebe / My Own Version of You

Každý rok v létě, někdy až do ledna

Objížděl jsem mešity, procházel se klášterama

A hledal potřebné části těla

Končetiny a játra a mozky a srdce

S nimiž vdechnu někomu život, ano, vím to přesně

Hodlám stvořit svou vlastní verzi tebe

Zřejmě to musí být zima mé vlastní úzkosti

Kdybys tak tehdy vzala mne s sebou, kamkoli tě nohy nesly

Lidé prožvaní celé noci a prožvaní celé dny

Ani na minutu nevěřím tomu, co říkají

Chci vdechnout někomu život, někomu, koho jsem nikdy nespatřil

Ty víš, co chci říct, víš přesně, kam mířím

Vezmu zjizvenou Al Pacinovu tvář a taky Brandova Kmotra

Smísím je v kádince a mám vojáka robotického komanda

Když to udělám pořádně a nasadím hlavu správně

Sám budu spasen oním stvořením, jež v mých rukou takto vznikne

Krev získám z kaktusu, střelný prach destilací z ledu

Karbaník nejsem a ani hazardně v kostky nehraju

Můžeš mi do tváře pohlédnout svýma nevidomýma očima?

Můžeš se pokřižovat a ve smrt zadoufat?

Někomu vdechnu život, někomu, kdo je opravdový

Někomu, kdo pochopí, co já sám cítím

Abych se zdokonalil, studuju sanskrt, učím se arabštinu

Chci konat věci prospěšné celému lidstvu

Zpovědní vrbě říkám: „Neplakej pro mne“

A taky ať k čertu jde všechno, co kdysi bylo a teď už ne

Počítám s problémama, jsem připraven jít proti zdi

Není kam se obrátit, jiné místo není

Zvolím si číslo, jedna nebo dvě,

Sám sebe se pak zeptám, co by udělal Julius Caesar být na mém místě?

Někomu vdechnu život a to na několikerý způsob

Ať to trvá, jak dlouho chce, až budu hotov, tak prostě budu hotov

Způsobím, že na piano budeš hrát jako Leon Russell

Jako Liberace, jako Svatý Jan Apoštol

Zahraju každou skladbu, která mne napadne

Možná, že se potkáme za Soudného dne

Po půlnoci, budeš-li nadále chtít

Budu v hospodě U Černýho koně, tam na Armageddon Street

Druhý dveře zdola, je to kousek pěšky

Uslyším tvé kroky, klepat nemusíš

Někomu vdechnu život, abych vyrovnal jazýčky vah

A dál vám už neřeknu ani třeba nepodstatný fakt

Ať se již odevzdáš sv. Petru anebo to přineseš Jeromemu

Můžeš to všechno vzít s sebou a přinést až domů

Složíš to do rohu, tam jak je dětský koutek

Ale můžeš mi to přinést třeba na stříbrném podnose

Někomu vdechnu život, vůbec mi nejde o peníze

Udělám to decentně a se zdravým rozumem

Můžeš mi říci, co to znamená být či nebýt?

Ale pozor, neprojde ti, když mne ošidíš

Pomůžeš mi ujít ten cesty dlouhý kus?

A dát mi přitom požehnání svého úsměvu?

Někomu vdechnu život, ze všech svých sil

Udělám to v temnotě, nad ránem, kdy přichází úsvit

Probírám se historií celé lidské rasy

Všechno je to tam, řezbou zachyceno ve tvé tváři

Mám na kolena padnout? Měl bych to všechno zničit?

Je světlo na konci toho tunelu, prosím, můžeš mi to říci?

Postav se támhle k tomu cypřiši

Kde ženy a děti z Troje byly prodávány do otroctví

Dávno před tím, než začaly křížové výpravy

Dávno před tím, než Anglie či Amerika byly založeny

Vkroč do toho hořícího pekla

Tam, kde sídlí jedni z nejznámějších nepřátel lidstva

Pan Freud se svými sny, pan Marx se svoji sekerou

Vidíš tu kůži nařízlou a z jejich zad stahovanou?

Nese se to ve správném duchu, přímo to cítíš, přímo to slyšíš

Máš, jak se říká, nesmrtelnou duši

Cítíš to v noci, i ráno to cítíš

Plíží se to tvým tělem ode dne tvého zrození

Jediný úder blesku je vše, co potřebuji

Jediný záblesk elektřiny bleskovou rychlostí

Svými žebry zatřes, já svůj nůž tam vrazím

Své stvoření k životu přivedu startovacími kabely

Chci někomu vdechnout život, vrátit zpět celé ty roky

Smát se přitom, jakož i slzet taky

 

Key West (Filozofující pirát) / Key West (Philosopher Pirate)

McKinley skučel, McKinley naříkal

Doktor povídá, „McKinley, přišla si pro tebe zubatá“

Svěř se mi, máš-li něco, co by tě tížilo

Slyšel jsem o tom všechno, jeho tělo se pomalu ztrácelo

Všechno o tom vím, skrz bezdrátový rádio

Rovnou odtamtud, ze zapadákova, tam dole v Key West

Hledám tam lásku, hledám inspiraci

Proto poslouchám tu pirátskou rádio stanici

Co vysílá z Luxembourgu a Budapešti

Signál má silný, dobře slyšitelný

Jsem zamilován, že skoro nevidím

Do těch rovin, tam dole v Key West

Key West je nejlepším ze všech míst

Hledáš-li, jak se stát nesmrtelným

Jeď po dálnici, sleduj dopravní značení

Key West je fajn a je férový

Přišel-li jsi o rozum, tam jej znovu objevíš

Až Key West se na horizontu vynoří

Narodil jsem se na špatný straně železničních štrek

Tak jako Ginsberg, Corso a Kerouac   

Jako Louis a Jimmy a Buddy a další

Asi to není nejrozumnější

Já však zůstanu s tebou, ať se děje cokoli

Na těch rovinách, tam dole v Key West

Oběma svýma nohama jsem pevně zapřen v zemi

S pravou rukou vztyčenou a palcem dolů směřujícím

Takový je život, takové je štěstí

Květy ibišku všude kolem najdeš tady

Chceš-li, jeden utrhni a dej za ucho pod vlasy

Tam úplně vespodu, tam dole v Key West

Key West je místem, k němuž tíhnu

Leží tam dole u Mexického zálivu

Tam za mořem, za přesýpajícím se pískem

Key West je klíčem k oné bráně

Vedoucí k nevinnosti a čistotě

Key West, Key West – okouzlující to zem

V Čarovné zemi Oz jsem nebyl nikdy

Ani nemarnil svůj čas zbytečnostmi

Tam dole je horko a moc toho nemůžeš na sobě mít

Čínské květy toxických rostlin

Hlava se ti z nich zatočí a já ti nepomohu, ani kdybych chtěl

Na těch rovinách, tam dole v Key West

Vodní nádrže s ploutvemi ryb, hned vedle kvetoucích orchidejí

Mohou způsobit nemoc, kdy srdce tvé krvácí

Lidé říkají, že bych měl být kapku něžnější

Bayview Park a Newton Street

Procházet se ve stínu, poté co se setmí

Tam úplně dole, tam na jihu v Key West

Hrál jsem Gumbo Limbo spirituály

Znám všechny hindustánské rituály

Lidé mi říkají, že požehnáním jsem obdařen

Kvetoucí bougainvillea v létě i na jaře

Zima je tam zcela neznámý pojem

Tam dole v těch rovinách, tam dole v Key West

Key West se koupe ve slunci, je pod radarem, je pod pistolí

Otoč se nalevo a pak se obrať na druhou stranu

Nastav slunci svoji kůži, vydej se konejšivému vánku

Key West, Key West je zemí věčného svitu

Když někam cestuju, když mne nohy někam nesou

Nikdy nejsem tak daleko, abych se nemoh‘ brzo vrátit domů

Dělám to, co je podle mne správný, co považuju, že je nejlepší

History Street kousek od Malloryho náměstí

Tam co Truman míval svůj White House jako prezident

Na východ, na západ, tam dole v Key West

Když mi bylo dvanáct, nacpali mě do obleku

A donutili vzít si za ženu prostitutku

Měla zlaté volánky na svatebních šatech

Takový je můj příběh, ale ještě mu není konec

Je stále pohledná a my zůstali přáteli

Tam dole na jihu, tam dole v Key West

Hraju to na obě strany, proti pomyslnému středu

Zkouším naladit signál na tom pirátským rádiu

Slyšel jsem zprávy, slyšel tvou poslední prosbu o skladbu

Zůstávej mi nablízku, moje krásná malá Miss

Nemiluju nikoho, zkus mě teda políbit!

Tam dole na samém jihu, tam dole v Key West

Key West je nejlepším místem všech míst

Hledáš-li, jak se stát nesmrtelným

Key West je rájem božským

Key West je místem fajnovým a férovým

Přišel-li jsi o rozum, tam jej znovu objevíš

Až Key West se na horizontu vynoří

 

Překročit Rubikon / Crossing the Rubicon

Překročil jsem Rubikon čtrnáctého dne

Onoho roku nejnebezpečnějšího měsíce

V nejhorší době, na místě nejhorším

To je jediný, co dneska říkat slyším

Vstával jsem brzy

Abych mohl pozdravit bohyni svítání

Co bylo nutný, jsem udělal, opustil všechnu naději

A překročil Rubikon

Rubikon je červenou řekou

Jejíž vody jemně a vznešeně plynou

Je červenější, než jsou tvé rty rudé

Než krev, která odkapává z růže

Tři míle na sever od Očistce

Jeden krok zpoza mé minulosti konce

Ke kříži jsem se modlil, všechny dívky políbil

A překročil jsem Rubikon

Co přinesou temné dny, které před sebou vidím?

Na tomto světě, tak špatně nastaveným

Čas vrátit nemohu

Čas tak lenošivě promarněný

Jak dlouho to může ještě trvat?

Jak dlouho to může pokračovat?

Svou lásku jsem objal

Vlasy dolů do očí zčesal

A překročil jsem Rubikon

Pod kůží cítím kontury svých kostí

Ty kosti se zachvívají zlostí

Vdovu udělám z tvojí manželky

Nikdy se nedožiješ stáří

Ukaž mi jednoho dobrého člověka, můžeš-li

Na něhož by shůry dopadal sluneční svit

Hodinky jsem dal do frcu, své dluhy splatil

A překročil jsem Rubikon

Kůži mou vystavte tam nahoře na kopci

Kde naleznu kapku štěstí

Když přežiju, nechte mne okusit lásky

Byť na moment pouhý, jež mi však bude patřit

Ať zvolíš si cestu snazší nebo tu obtížnější

Vydej se po té, na které právě jsi

Naplnil jsem pohár, poslal ho kolem

A překročil Rubikon

Znesvětil jsi ty nejkrásnější květy

Celého jejího ženství

Jiní jsou možná tolerantnější

Jiní jsou možná dobří

Já tě však podříznu svým křivákem

Můj Bože, jak moc mi pak ale budeš chybět!

Stanul jsem mezi nebem a zemí

A pak překročil Rubikon

Tady žádný štěstí věru k nalezení není

Žádný štěstí ani špetka radosti

Vrať se zpátky, tam kam patříš, a třeba se ti poštěstí

Najít chlapíka, který bude milý a fešný

Pověz mi, kolik mužů je vlastně zapotřebí

A na koho je festovní spolehnutí

Nasadil jsem si opasek, kabát svůj dopnul

A překročil Rubikon

V nitru svém cítím Ducha svatého

Vidím to světlo, které nám skýtá svoboda

Věřím, že je v dosahu každého člověka

který žije a dýchá

Drž se ode mne daleko, tak jak to jen půjde

Nejtemnější je noc těsně před úsvitem (o, Bože!)

Otočil jsem klíčem, v zámku jej zalomil

A překročil Rubikon

Dobrý ráno, miláčku, kdysi jsem hledal svou duši

A věřím, že nadále hledáš tu tvoji

Nemohl by to být ani nikdo jiný než ty

Jak jinak bychom se spolu tak daleko dostali?

Krutý mráz spaluje zemi

A pryč je podzimní listí

Zapálil jsem louči, k východu pohlédl

A překročil Rubikon

 

Pramáti všech múz / Mother of Muses

Pramáti všech múz, zazpívej mi

Zpívej o horách, o hlubokém, temném moři

Zpívej o jezerech, o vílách v lesním šeru

Z plného srdce ať zpívají i všechny dámy ve sboru

Zpívejte o cti a osudu a slávě, jež nastane

Pramáti všech múz, zazpívej pro mne

Pramáti všech múz, zazpívej pro srdce mé

Zazpívej o lásce, příliš brzo ztracené

Zpívej o hrdinech, kteří stáli osamoceni

Jejichž jména jsou tesána do desek kamenných

Kdož bojovali, navzdory bolesti, aby svět byl svobodný

Pramáti všech múz, zazpívej mi

Zpívej o Shermanovi, Montgomerym a Scottovi

O Žukovovi, Pattonovi a bitvách, kterými prošli

Kteří umetli cestu Presleymu, k jeho zpívání

Kdo prosekali stezku Martinu Lutheru Kingovi

Kteří dokázali velké věci a sami sobě zůstali věrni

Řeknu vám, jejich příběhy bych mohl vyprávět celé dny

Jsem zamilován do Kalliopé

Nepatří nikomu, proč ji tedy nedat mně?

Mluví na mne, očima svýma na mne mluví

Jsem už tak unaven z věčného pronásledování lží

Pramáti všech múz, ať jseš kdekoli

Svůj život jsem už přežil o hodně dlouhou chvíli

Pramáti všech múz, dej průchod svému hněvu

Nepoznané věci mi znesnadňují cestu

Projev svou moudrost, osud můj mi zvěstuj

Abych se napřímil, abych nikam neuhnul

Moji identitu přetav, skrz naskrz, od základu

Ty přece víš, o čem tady svoji řeč vedu

Vezmi mě dolů k řece, uplatni svůj šarm a půvaby

Ať chvíli spočinu ve tvém sladkém, milujícím objetí

Probuď mne, zatřes mnou, osvoboď z hříchu

Učiň mě neviditelným, jako záchvěv větru

Moje duše je toulavá, svou povahou na místě nevydržím

Cestuju nalehko, a zvolna zpět k domovu se navracím

 

Překlad: Zdenek Pecka

Přidat komentář