Henryk Górecki/London Philharmonic Orchestra, Andrey Boreyko: Symphony No. 4, Op. 85

goreckiPoslední dílo jednoho z nejvýznamnějších polských skladatelů soudobé hudby mělo pohnutý osud. Světová premiéra 4. symfonie s podtitulem Tansmanovy episody (Górecki tu skládá poctu kolegovi Aleksanderovi Tansmanovi) měla zaznít v Londýně roku 2010. Nemocí soužený komponista ovšem práci včas nedokončil a 12. listopadu 2010 zemřel. Chybějící části partitury nakonec doplnil podle „precizních otcových indikací k orchestraci“ (cit. z tiskové zprávy Nonesuch) Mikołaj Górecki. Detailní znalci díla Henryka Góreckiho možná nějaké „švy“ uslyší, ale pisatel nikoliv a netroufá si na žádnou srovnávací studii. Je přesvědčen, že syn odvedl výbornou práci.
Spoluobjednatel díla, Londýnský filharmonický orchestr, nakonec odehrál premiéru 4. symfonie 12. dubna 2014 a záznam tohoto provedení z Royal Festival Hall nyní vychází na CD. Původně měla symfonii dirigovat vynikající Američanka Marin Alsop, tu však mezitím odvedly povinnosti jinam, konkrétně do Brazílie před Státní symfonický orchestr v São Paulu. Ovšem změna za ruského dirigenta Andreje Viktoroviče Borejka (známého nastudováním Pärta, Silvestrova či Šostakoviče), byť pochopitelně nemůžeme srovnávat, byla určitě neméně dobrou volbou. Zásadním kladem londýnského provedení je ohromná emotivnost a dynamika. Górecki se v poslední etapě tvorby částečně vrátil k inspiracím svých raných avantgardních kompozic, aniž by zanevřel na rytmickou i melodickou, zdánlivě jednoduchou čitelnost a důraznost. Platí to i pro poslední opus, využívající (umírněnou) disonanci i prvky serialismu. Zvláště dramatická 4. věta symfonie (tedy logické a důsledné rozvedení motivů vět předchozích), od pasáží nesených hybným rytmem evokujícím danse macabre, přes sólový part „osudového“ klavíru, prokládaný mohutnými orchestrálními akordy, postupně přecházejícími do disharmonie a kontrastujícími s krátkými momenty velebného zklidnění, patří k nejsilnějším chvilkám Góreckiho tvorby. Úspěšná, kritikou ceněná 3. symfonie se dočkala důstojného navázání.

PS: Americký label Nonesuch se Góreckiho dílu věnoval průběžně. Dobrou zprávou pro ctitele polského génia je, že připravil k zářijovému vydání také sedmidiskový komplet Retrospective. Nahrávka 4. symfonie bude v kompletu taktéž obsažena.

Nonesuch, 2015, 35:47

Přidat komentář