James Layton: Ztratit se v hudbě jako v obrazu

Britský skladatel James Layton byl jedním z těch, jejichž skladba zazněla v premiéře na ostravských Dnech nové opery (NODO). Layton, který se pohybuje na pomezí mezi hudbou a výtvarným uměním, skládá díla, která nemají jasný vrchol. Kromě soudobé akustické hudby se věnuje i ambientní lo-fi elektronice. Jeho Saudade je zajímavé ještě z jednoho důvodu. Byť jde o operu, mnozí se místo slovy vyjadřovali pohybem.

 

Součástí vámi uvedeného díla Saudade je také tanec. Proč jste se jej rozhodl využít? 

Při tvorbě Saudade jsme já a můj libretista Jack Burnham chtěli, aby se vyprávění soustředilo na tři hlavní postavy a odhalovalo vztahy mezi nimi. Rozhodli jsme se, že jedna z postav by měla být bez hlasu. A protože nemá žádná vlastní slova, měla by promlouvat svým jednáním a pohyby. Měli jsme pocit, že tanec by mohl být dokonalé médium pro vyjádření tohoto nápadu. Tanec nás také zbavil závazků mluveného slova, které může případně vést k přehnané interpretaci, a dostává nás více do čistě vizuální, zvukové a obrazové oblasti nezkažené řečí. Jedním z témat Saudade je nevyslovitelnost odkazující na myšlenku, že slova selhávají, když mají nést význam, reprezentují ideje a emoce, a ne podstatu věci. Nejvýraznější taneční část opery je bodem, v němž nezůstala žádná slova, verbální se vyčerpalo.

 

Jak důležitá je pro vás otázka času a ztráty paměti, když je vaše hudba většinou bez výrazných zlomů a vrcholů? 

V posledních letech se pro mě tyto otázky stávají stále důležitějšími. Byť je mnoho hudebních vlivů, které mě dovedly do bodu, kdy jsem začal vytvářet takto zaměřenou hudbu, přemýšlel jsem více o svých zkušenostech s výtvarným uměním, o tom, jak bychom mohli zažít malování. Je potřeba zmínit rozdíly v čase mezi hudbou a výtvarným uměním. V hudbě dobu trvání určuje skladatel nebo interpreti, ale u malby je to hodně v rukou diváka. Oko bloudí po plátně. Pohybuje se mezi různými tvary a barvami a o chvíli později se vrací k částem malby, které mohou být nahlíženy odlišně, kde je vnímání pozměněno nebo je v odlišném kontextu.

Absence vrcholů nebo velkých gest v hudbě poukazuje na myšlenku putujícího oka a umožňuje jí mít druh nadčasové kvality nebo přinejmenším časové nejednoznačnosti. Použití smyček a repetic poskytuje posluchači další šanci být zatažen do hudby. Zachází s hudbou jako s objektem, u něhož se stále posouvá pozice pozorovatele a nabízí možnost podívat se na něj z jiného úhlu. Chci se ztratit v hudebním díle stejným způsobem jako v obrazu.

 

Byl jste ovlivněn La Monte Youngem, který pracoval s drony a minimálními změnami? 

Britský skladatel James Layton byl jedním z těch . . .

Tento článek je dostupný předplatitelům UNI magazínu

Přidat komentář