Michal Rataj, Oskar Törok: Letters From Sounds

Blue Lizard, 2022, 59:22

Skladatel, pracující s elektronikou, Michal Rataj hrál s trumpetistou Oskarem Törökem už před šesti lety v Points-Rataj Quintetu. V něm Rataj nejen doplňoval sound jazzového kvarteta o elektroniku, ale též citlivě efektoval zvuk jednotlivých nástrojů. V duu ale získal mnohem větší prostor, když vytvářel zvukové struktury, jimiž se proplétala melodie trubky.

Volil široké spektrum prostředků, místy znějí v pozadí různé ruchy, praskání a bublání nebo smyčky a elektronické plochy, které vytvářejí bohaté předivo, jak ukazuje B Is For Beauty. Občas je doplňoval i útržky basové figury nebo rytmy, k čemuž využíval rámového bubnu. Tlumená vyvíjející se rytmická figura vytváří osnovu v T Is For Time, kde ji doplňují pokroucené elektronické zvuky, s nimiž se snoubí trubka, která z tlumené polohy dokáže přejít do vysokých tónů.

Rataj s Törökem se místy pohybují jako Erik Truffaz na albu Mexico, ovšem trubka, místy tlumená a zahalená v oparu hallu, dokáže vyštěknout. I Ratajův doprovod je místy jako v rytmickém I Is For Impact docela divoký a až noiseový, což desku vzdaluje od ambientní polohy, jakou evokuje až hassellovské úvodní A Is For Air. V I se objevují i styčné polohy s Jarmem Sermilou, který však trubku efektoval více.

Silné momenty přináší Q Is For Quiet s tlumenou trubkou, jemuž dodává napětí basový minimotiv a perkusní zvuky. Další polohu dodává albu piano, které zní v G Is For Gravity a v M Is For Mute, které ale nevytváří rytmicko-harmonický základ, jeho řídké tóny jen doplňují, nebo narušují linku trubky. V Z Is For Zoom podtrhuje nástup piana a plochy syntezátoru gradaci.

Letters From Sounds patří k nejsilnějším albům, která u nás v posledních letech vznikla, jsou zajímavé zvukové a přitom veskrze hudební, mimořádně soustředěné, vícevrstevnaté a integrálně propojující odlišné světy včetně toho vážnohudebního. Vedle evropské špičky tvořené Truffazem či Henriksenem se rozhodně neztrácejí.

Přidat komentář