MIROSLAV POSEJPAL: Songs Of The Ocean 

Blue Lizard, 2023, 57:25

Songs Of The Ocean navazují na předchozí Posejpalovo album Stellar Voices. Opět jde o čistě sólovou kytarovou desku, žádný návrat k cellu, na které dlouho hrál, se nekoná. Posun je přesto patrný. Jednotlivé skladby jsou dotaženější i po dnes tak důležité zvukové stránce. Nová generace digitálních efektů umožňuje zvuk zpracovávat bez toho, aby byl degradován, což je důležité při práci s delayi a loopery, kdy se vrství zvuky, což dělá Posejpal s neobyčejným citem. Ukazuje to už úvodní postupně se vyvíjející jedenáctiminutový Breath Of The Ocean I, v jehož druhé půlce se objeví i basovější motiv stejně jako v druhém dílu skladby, kde opakující se hlubší tóny vytvářejí její osu.  

V první skladbě stejně jako v řídkém a křehkém Memory of The Water má každý tón své místo a prostor, citlivě použitý reverb vytvářejí mlžné pozadí. V Moonlight Dance zas tóny zní nad opakujícím se motivem v looperu.  

Album je méně pestré než Stellar Voices, ale o to zaostřenější a dalo by se říci, že i kytarovější. V Under The Infinity Sky a ve Far Away dochází i na zkreslení, které dává tónům ostrost, i když bych osobně přivítal tučnější a kulatější lampový zvuk. 

Na svou minulost, kdy vršil táhlé tóny, Posejpal nezapomněl, Sargasso Sea je podložené plochou, do které se zanořují nahalené a echované zvuky. Podobný charakter má i Misty Horizon, ve které má kytara kovový témbr kontrastující s převalující se masou vespod. Ve zvukomalebných Whispering Waves se plochy zvuků prolínají jako vlny a vynořují se z nich táhlé tóny kytary, které unáší temný spodní proud, zatímco Antarctica navozuje dojem lodi svírané praskajícími vrstvami ledu.

Posejpal zůstává hledačem, sice nyní neobjevuje nová zvuková teritoria, ale hlouběji prozkoumává ta, která odkryl na Stellar Voices. Nyní jen doufám, že se z moře vynoří nějaká Ichthyostega nebo Acanthostega prozkoumávat souš. Jestliže jsem psal, že Stellar Voices jsou tak silné, že by mohly být vydány u ECM, novinka na to má i zvukově.  

 

Přidat komentář