NIKOL BÓKOVÁ: Inner Place

Záměrně monotónní vyťukávání jediného tónu, který podkládá Intro alba, stejně jako rozložené akordy následující skladbičky Happy To Be Three (vážně slyšitelné štěstí z triové souhry), nebo třeba dynamická klavírní „smyčka“ (ovšem rukodělná, nikoliv z looperu) v Burnt Umber, naznačují poučenost v soudobé hudbě, o efektních prostředcích serialismu. Rytmické pojetí ale zároveň strhává skladby k jazzovým stereotypům, slovo stereotyp přitom nemá mít žádný záporný podtext. V evropském jazzu tohle spojení přece léta výborně funguje a průsečík dvou estetik vychází dobře i pianistce a skladatelce Nikol Bókové. Krátké skladby mají pravidelnější, sevřenější, vyváženou „písňovou“ formu místo většího prostoru pro improvizaci, než bývá u pianových trií zvykem. Což také není a priori negativum. Dostatečnou odměnou za jistou ztrátu dobrodružnosti je tu jasnost, přístupnost a „funkčnost“ vycizelovaných motivů. Odhadnutelný náladotvorný dopad na posluchače.

 

Podle vlastních slov nemá Bóková žádné formální jazzové vzdělání, „jen“ to klasické. K jazzu se dostala díky diskusím s jazzmany a samozřejmě poslechu. Což je průprava naprosto dostatečná, vždyť ještě nedávno to u nikoho nebývalo jinak. Velkou intuitivní práci, aby průnik světů dopadl na výbornou, ovšem odvádí také rytmika – Martin Kocián a Michał Wierzgoń. Ať už vkládá do kompozic moderní, „tanečně post-jazzové“ rytmy jako v Seven nebo inklinuje ke swingujícímu „spodku“. Mimochodem, oba pány, výborně sehrané například v kapelách Ostrich Quartet či Purple Is The Colour, prý dohodil pianistce všestranný Marian Friedl. Což lze přičíst k jeho mnohým dobrým muzikantským skutkům.

 

Tenhle debut se zkrátka povedl. Díky osobitému přístupu i nosným autorským nápadům. Dívku za klaviaturou, viditelnou dříve ve „vážnohudbých“ interpretačních kruzích (Janáčkova filharmonie Ostrava, sólové recitály napříč Evropou, kompletní nahrávka klavírního díla Oskara Nedbala), bude zajímavé sledovat i v jazzových souvislostech.

 

 

Animal Music, 2019, 44:07

 

 

Přidat komentář