Objeveny byly vlastnoruční závěti Arethy Franklin!

Aretha Franklin, kulturní ikona a jedna z největších amerických zpěvaček všech dob, zemřela loni 16. srpna v Detroitu ve věku 76 let. Příčinou byla zhoubná nemoc slinivky břišní. V dědickém řízení tehdy předložené právní listiny ze strany jejích čtyř synů naznačovaly, že zpěvačka po sobě nezanechala poslední vůli, což by podle zákonů státu Michigan znamenalo, že její pozůstalý majetek by měl být rovnoměrně rozdělen mezi její potomky. Co se však po roce nestalo!

V průběhu třetího květnového týdne přinesla americká média jako NBC News, The Observer, The Detroit Free Press a další zprávy, že ze strany právníků zastupujících zájmy pozůstalosti Arethy Franklin byly nově předloženy soudu dokumenty nalezené v kroužkovém bloku zasunutém mezi polštáři gauče v jejím někdejším domově ve formě vlastnoručně napsaných listin, jež se jeví jakožto ryzí, byť časově posloupně několikeré, poslední vůle a testamenty.

Podle názoru některých znalců tyto dokumenty možná nebude jen tak lehké právnicky platně dešifrovat. Celkem šestnáct stránek psaného textu je sice napsáno zřejmě vlastní rukou Arethy Franklin, ale mnohé výrazy či fráze jsou přeškrtnuty, jinde jsou odkazové poznámky na okrajích stránek anebo jejich autorka zcela odbíhala od hlavního tématu.

 

V některých státech se tyto dokumenty ani nedají kvalifikovat coby poslední vůle, neboť evidentně nebyly tzv. notarizovány certifikovaným notářem, ani nebyly podepsány před svědky. Podle vyjádření expertů však toto asi nebude problém, neboť stát Michigan uznává tzv. holografické neboli vlastnoruční závěti, jsou-li podepsány, datovány a – řečeno zákonem – „jsou-li podstatné části textu napsány vlastní rukou zůstavitele.“

Podle zpráv z citovaných zdrojů, dotyčné tři závěti jsou de facto datovány, a sice datem z března 2014 a další dvě z června a října roku 2010. Navíc, každá stránka se jeví podepsána, jak uvedla znalkyně z washingtonské nemovitostní a daňově plánovací poradenské právní firmy McDermott Will & Emery, požádaná novináři o předběžný posudek.

Jiní právní experti však říkají, že je méně jasné, zdali jsou dotyčné stránky skutečně napsané rukou Franklinové. Příslušný probační (pozůstalostní) soud anebo rodinní pozůstalí by mohli oslovit znalce v oblasti rukopisu anebo forenzního experta psaných dokumentů, aby ověřili pravost komparativně s jinými psanými projevy Arethy Franklin, neboť většina textu závětí je dost „naškrabána“.

Jeffrey H. Luber, dlouholetý forenzní ověřovatel dokumentů z New Yorku, na dotaz uvedl, že by bylo nutné předložit recentnější vzorek rukopisu dané osoby k porovnání, zda se shodují určité charakteristiky, například výška písma, styl, vzdálenost od sebe, frekvence jednotlivých dotyků pera na papír a podobně. Je v tom však háček, neboť charakter rukopisu Arethy Franklin mohl být ve chvíli psaní daných závětí ovlivněn její nemocí či chvilkovou nemohoucností.

James R. Hines, Jr., profesor právnické fakulty University of Michigan zase dodává, že ověřování textu by mohlo zkomplikovat, pokud probační soud nabude jakékoli pochybnosti o tom, zdali dotyčné stránky byly skutečně prvořadě míněny coby poslední vůle.Soud bude nucen rozhodnout, jestli zůstavitel skutečně zamýšlel dotyčné stránky jakožto svoji poslední vůli a testament a nikoli jako jiný typ dokumentu,“ řekl Hines. „Vezměme si jako příklad dokument z roku 2014. Byla to její poslední vůle, anebo jde o poznámky k její příští závěti či dokonce pouze o jakýsi deníkový záznam, který měl zpěvačce pomoci utřídit si myšlenky?

 

Probační soud bude též nucen zvážit obsah dokumentů v kontextu okolností, za kterých byly napsány. Třebaže soudy obecně upřednostňují právní listiny, jež byly napsány a uloženy formálnějším způsobem, „skutečnost, že tyto listiny byly objeveny mezi polštáři pohovky, je nikterak nediskvalifikuje,“ řekl profesor Hines. A dodává: „Je rovněž naprosto přijatelné, když poslední vůle obsahuje gramatické chyby nebo přeškrty.“

David Bennett, který byl právníkem Franklinové po více než čtyřicet let, předložil poslední vůle objevené letos v květnu probačnímu soudu Oakland County v Michiganu. Sám soudci řekl, že si není jistý, zdali jsou listiny platné v souladu se zákony tohoto státu.

 

Bennett dále uvedl, že poslední vůle byly drženy ve vlastnictví všech čtyř synů Arethy Franklin, respektive v rukou jejich právních zástupců, avšak nebyla učiněna dohoda, zda by kterýkoli z oněch dokumentů měl být považován za právně platný. Z prohlášení podaného u soudu vyplývá, že správci pozůstalosti Arethy Franklin sdělují, že dva ze čtyř zpěvaččiných synů vznášejí vůči dokumentům námitku. Slyšení ale patrně ještě neproběhlo.

Franklinová není jedinou hvězdou showbyznysu, jejíž poslední vůle byla podrobena zkoumání. Správci pozůstalosti Jamese Browna se například zmítají v nepřehledné spleti probačních, rodinných a copyrightových nejasností již od jeho smrti v roce 2006.

Přidat komentář