PONK: Diedina

Už prvotina Postfolklor (2015) příjemně překvapila tím, co vše lze ještě dnes, v době nejroztodivnějších fúzí, tisíckrát vyprubovaných tam a zpátky i naruby, udělat s moravským lidovým materiálem. Navíc v obsazení housle, cimbál a kontrabas. Ponk tehdy mohli překvapit nepříjemně jen zaryté tradicionalisty. Jenže druhým albem se trio dokázalo dostat ve výrazu i zvuku ještě mnohem dál. A vlastně se ti konzervativci už ani nakrknout nemohou. Trio totiž logicky dospělo k repertoáru autorskému, byť ohlasovému. Když už dojde na úpravu „skutečné“ lidovky jako v případě Moja žena, posunuté do latiny (!), jde o tak nevšední přístup, že se folklorista asi ani nezmůže na protest. Totéž platí pro fragmenty lidových textů, použité ovšem v jiném hudebním, ehm, kontextu.

 

Trio zkrátka využilo folklorní „image“ s ohromnou invencí. Lidovkářské rekvizity tu slouží ryzí alternativě. Zastřeší funk, hrátky s disonancemi, postupy soudobé hudby, hip hop, inspirace z celé planety i hudební humor. Samozřejmě nechybí ani hlubší výpověď, byť s kupou nadsázky: „V městu su jak zavřený… V ušách mě zas píská a mozek ten je zadřený/nedávám to, mosím odjet k nám/…dám si pěkně oškvarky aj slivovicu,“ (Diedina). I když tenhle temný kousek asi nezlidoví, jistě se s ním ztotožní plejáda velkoměstských vesničanů. A „psychedelická“ píseň Dycky dobré? To už vůbec není lehké téma, i když anglická anotace v bookletu, v překladu „píseň zhulených Moravanů, užívajících si noc pod širým nebem“, evokuje čirou parodii. „Kolik šáší do konca nám zbývá?“ No, v zobecněném smyslu, z věčné (ne)jistoty zamrazí každého. Ponk naštěstí hned vzápětí rozptýlí a pobaví sexuálním louděním Děvčica z dědiny.

 

Právě v textu Dycky dobré zazní svérázná parafráze biblického citátu „moja dědina néni z tohoto světa“. Ani hudba Ponk není docela z tohoto světa. Naštěstí. I když bych parafrází dokončil takto: „Kdyby byla z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán folkloristům“ (Jan 18, 36).

 

Skywards Music, 2018, 43:51

 

 

 

Přidat komentář