Poslední vůle Lou Reeda

Navzdory jím samotným pečlivě po celá desetiletí kultivované image rock’n’rollového drsňáka to vypadá, že Lou Reed v civilu byl v podstatě starostlivým a milujícím rodinným „taťkou“. Dostaly se mi po letech do ruky informace ohledně Reedovy vlastnoručně psané závěti, jež byla řešena 2. listopadu 2013 před probačním soudem Manhattan Surrogate’s Court. Z dotyčných materiálů vyplývá, že Reed závětí o celkovém počtu 34 stránek odkázal své multimilionové dolarové dědictví své ženě, sestře a dnes sedmadevadesátileté matce.

Pokud jde o jeho manželku Laurie Anderson, která se tehdy v osobním nekrologu otištěném v listě The East Hampton Star podepsala jako „milující manželka a věčný přítel“, tak té zanechal tříložnicovou nemovitost v Hamptonu, kde chvílemi žili, v hodnotě 1,5 milionu dolarů, další jejich byt na West 11th Street, veškerý svůj osobní majetek, včetně šperků, oblečení, uměleckých předmětů, automobilů a lodí, svoji agenturu pro organizaci koncertních turné Sister Ray Enterprises, plus 75 procent peněžně zhodnotitelné pozůstalosti.

Svému jedinému sourozenci, mladší, nyní sedmdesátileté sestře Margaret Reed Weiner, která žije na předměstí Merrick na Long Islandu, Lou Reed odkázal zbývajících 25 procent hodnoty pozůstalosti.

V případě smrti Laurie Anderson, veškerý po ní zbylý zděděný majetek přejde ve prospěch sestry Margaret a jejích tří dětí. „Všechno zůstane v rodině,“ uvedl tehdy rockerův právník James Purdy pro list New York Post.

Svoji někdejší zlobu na vlastní rodiče, jejichž dávnou snahu vyléčit synka z bisexuality formou elektrošokové terapie Lou Reed zpodobnil v písni Kill Your Sons, zřejmě nakonec nějak zkousl, neboť sestře Margaretě svěřil do správy půl milionu dolarů, které by jí měly pomoci k důstojné péči o jejich matku Toby, někdejší královnu krásy, která dodnes žije v Nassau County.

„Je mojí nadějí a přáním, aniž bych je podmiňoval jakýmkoli právním závazkem, aby moje výše uvedená sestra použila tyto finanční prostředky k péči o naši matku, Toby Reed, po celý zbytek jejího života,“ napsal Reed ve své závěti.

Reed, který zemřel v 71 letech na komplikace po transplantaci jater, jmenoval svého dlouholetého byznysového manažera Roberta Gotterera a účetního Davida Gotterera správci své pozůstalosti. Oba jsou ustanoveni k zúčtování a inkasu tantiém, vyjednávání kontraktů, zajišťování copyrightové ochrany Reedovy umělecké tvorby a vystavování patřičných licencí.

Reedovo přání pro případ smrti bylo, aby jeho manažer a účetní spravovali pozůstalostní práva způsobem, „jako by tato patřila jim samotným,“ praví se v závěti.

 

Použité prameny:

  • Mayoras, Danielle and Andy: Lou Reed Walked on the Wild Side with His Estate Planning, Forbes.com Online, July 10, 2014
  • Marsh, Julia: Turns Out Legendary Rocker and Punk Poet Lou Reed Was Really a Family Man at Heart, The New York Post Online, Nov 4, 2013.

 

Přidat komentář