Překlady textů Hendrixe

DÍTĚ VOODOO (VOODOO CHILE)

V noci, kdy jsem se narodil, se měsíc zbarvil do ruda

V noci, kdy jsem se narodil, přísahám,

Se měsíc zbarvil do ruda

Má ubohá matka plakala, cikánka tehdy mluvila pravdu

Zahlédl jsem, jak matka klesla k zemi mrtva

Horští lvi mne nalezli

  a posadili orlovi na záda

Jo, horští lvi mne nalezli

       a posadili orlovi na záda

Horští lvi mne tam nalezli a posadili

      na orlí křídla (miláčku, na orlí křídla)

Orel mne zanesl až za hranice nekonečna

A když jsme se vrátili zpět

      dal mi čarovný Venušin prsten

Hej, a potom řekl “leť dál, LEŤ DÁL” 

Neboť já jsem voodoo chile

Voodoo chile, voodoo chile

Budu se s tebou milovat

A Bůh ví, že neucítíš žádnou bolest

Budu se s tebou ve spánku milovat

A Bůh ví, že neucítíš žádnou bolest

Jsem odsud vzdálený milióny mil

A přitom jsem přímo tady, v rámečku na tvém stole

Mé šípy jsou zhotoveny z touhy

Daleké, jak sirné doly na Jupiteru

(Tam dole u moře metanu…)

Mám kolibříka, který cvrliká tak nahlas

Že máš strach, abys nepřišel o rozum

Já se vznáším v tekutých granátech

Nových rudých písků Arizony

Vznáším se v tekutých granátech

Nových rudých písků Arizony

Vybírám med z květiny zvané blues

(tam dole v Kalifornii)

A pak New York zmizel ve vlnách, my stáli a za ruce se drželi

Já jsem voodoo chile

Bůh ví, že jsem voodoo chile

Stanu hned vedle hory

Hranou ruky ji na kusy rozbiju

Potom všechny ty balvany sesbírám a udělám z nich ostrov

A možná i trochu písku

To proto, že já jsem voodoo chile

Bůh ví, že jsem voodoo chile

Nechtěl bych vás ale připravit o veškerý váš sladký čas 

Jednoho dne vám jej vrátím

Nebude to ale na tomto světě

Potkáme se v tom příštím – jenom tam musíte být včas!

 

KDYBY ŠEST BYLO DEVĚT (IF SIX WAS NINE)

Kdyby se stalo a 

Slunce přestalo svítit

Vadit mi to nebude

Vadit mi to nebude

Kdyby hory

Do moře napadaly

Klidně, ať je tomu tak

Mne se to netýká

Já mám svůj vlastní svět, kterým se dívám

A vás kopírovat nehodlám

A dál, kdyby šest

Bylo najednou devět

Vadit mi to nebude

Vadit mi to nebude

A kdyby ti hippies

Dohola si hlavy ostříhali

Se mnou to nehne

Já mám svůj vlastní svět, kterým se dívám

A vás kopírovat nehodlám

Konzervativní bílé košile dole v ulicích

Svým plastikovým prstem na mne ukazují

Doufají, že lidé mého druhu brzo padnou a vyhynou

Já však dál budu držet   

Svou bláznivou vlajku vysoko nad hlavou vztyčenou

 

PUPÍKOVÝ PRŮZOR (BELLY-BUTTON WINDOW)

Jsem tady nahoře schoulen ve svém úkrytu

Kolem sebe se rozhlížím

Dívám se ven svým pupíkovým průzorem

Vidím však jen moře zamračených tváří 

Sám sebe se musím ptát, chtějí mne vůbec tady?

Co je to tam venku za bordel?

Co může být příčinou toho zmatku?

Jestli však nechtějí,

Abych tu s nimi byl

Rád se vrátím zpět do Země Duchů

Všechno si dokonce vezmu sebou

Ještě než seskočím zpět

Člověče, pamatuju si dobře, jak to bylo naposled

Jak se kvůli mně hádali do krve

Jestli tedy o mne nestojíte

Rozhodněte sami, kde a kdy

Jestli tedy o mě nestojíte

Prašť jako uhoď, máte na to dvě stě dní

Trápit se takhle dlouho totiž už nemíním

Vždyť víte, jsou pilulky na nemoci, vzruchy i na zabití

Myslím však, že máte trochu zpoždění

A tak opouštím tento svět, tati

Bez ohledu na lásku či nenávist

Sednu si k tobě do postele, mami

A budu se ti usmívat přímo do tváře

A všechny tvé čokoládové bonbóny sním

Jen řekni, doufám, že nemám zpoždění

Jsou-li zde nějaké otázky

Musíte se rozhodnout

Buď budeš dávat nebo brát

Otázky, které si klást musíš

Prašť jako uhoď, ber nebo dej

Máte na to pouze dvě stě dní

 

ELEKTRICKÁ ŘÍŠE ŽEN (ELECTRIC LADYLAND)

Vstoupili jste někdy – vstoupili jste někdy

Do Elektrické říše žen?

Kouzelný koberec čeká – jen na vás

Proto přijďte včas

Chci vás vystavit

Novým emocím

Chci vás provést

Těmi zvuky a pohyby

Elektrická žena na vás i na mne tam čeká

Je čas na cestu se vydat

Všechny své starosti odhoďte pryč

Vznášet se budeme nad mořem lásky

Před námi vidím

Tu lásky plnou zem

Brzy to pochopíte

Milovat milovat milovat milovat

Chci vám to ukázat (Andělé roztáhnou křídla)

Chci vám ukázat

Jak dobro i zlo leží vedle sebe na dosah

A elektrická láska oblaky proniká

Chci vám to ukázat

 

DOPRAVA VE ŠPIČCE (CROSSTOWN TRAFFIC)

Skočila jsi rovnou před mé auto

Přesto, že dávno víš,

Že míň, než stovkou za hodinu, děvče

Nikdy nejezdím

Říkáš mi, všechno je v pohodě

Pro trochu bolesti tě neubude

Říkáš, že chceš, abych tě povozil

Jseš zrovna jako – doprava ve špičce

Tak těžký se k tobě dostat – doprava ve špičce

Jenom mne musíš trochu zpomalit,

     když hledám,

     jak bych projel

Nejsem zdaleka jediným,

Kdo byl obviněn, že porazil a ujel

Stopy pneumatik se ti táhnout přes celá záda

Je mi jasné – ty sis nikdy neodpírala!

Miláčku, copak nevidíš

Můj semafor bliká – zelená, potom červená

Tuším, že s tebou nastane dopravní zácpa

Někde vpředu před náma

Jseš zrovna jako

Doprava ve špičce

Doprava ve špičce

Doprava ve špičce

 

KULOMET (MACHINE GUN)

Kulomet trhá mé tělo

Kulomet trhá na kusy mé kámoše

Zlosyn chce, abych tě zabil

Zlosyn chce, abys ty zabil mne

Zlosyn chce, abych tě zabil,

Třebaže jsme vlastně sousedé

Zvednu svou sekeru a jako farmář se budu bránit

Kolem prší smršť tvých kulek

Zvednu sekeru a vrhnu se na tebe jako farmář

Přesto mne ale zastřelíš

Když zastřelíš ty mne, chlapče

Projdeš tím samým, bude to ale třikrát víc bolet

Když zastřelíš ty mne, chlapče

Projdeš tím samým, bude to ale třikrát víc bolet

Vyčítat můžeš pak už jen sám sobě

 

HOŘÍCÍ DŮM (HOUSE BURNING DOWN)

Podívej, jak nebe zrudlo pekelným ohněm

To něčí dům hoří

Až do základů

Až do základů

Přítele jsem se zeptal

„Odkud pochází ten černý dým?“

Zakašlal a změnil téma řeči

Povídá, „No, možná, že trochu sněží“

Tak jsem ho nechal, ať dál upíjí svůj čaj

Skočil jsem do kočáru a vyrazil se podívat

proč a kdo by to mohl být tentokrát

Sestry a bratři, otcové a matky

Stojí kolem v pláči

Když jsem dorazil na scénu

Plameny strašidelně kvílely

V sedle jsem se vztyčil

A z plných plic zařval

Povídám, „Bože, chlapče, proč jsi zapálil

dům svého bratra?“

Tu někdo vystoupil z davu

Vysoký byl snad devatenáct mil

Zakřičel: „Jsme unaveni a máme toho dost

A tak jsme natřeli oblohu na rudo“

Řekl jsem: „Pravda je před námi,

Neupalte namísto toho sebe

Zkuste se učit, nikoliv zapalovat

Jen mě poslechněte.“

Odjel jsem nakonec pryč

Na ten den však nikdy nezapomenu

Když jsem se dostal k údolí

Pohlédl jsem směrem dolů

Obrovský vesmírný koráb

Přistál tam s děsivou noblesou

Pak se jali sbírat mrtvé a všechny je vzali s sebou

 

JAK LÁSKA ODVÁŽNÍ (BOLD AS LOVE)

ZLOBA!

Usmívá se a tyčí se tam

Ve své svítivé, kovově purpurové zbroji

Královnina žárlivost, závist je mu v patách

Její zářivě zelená róba po trávníku šustí

Modré jsou životodárné vody

Za samozřejmé se považuje

       jejich tiché porozumění

Kdysi šťastny, tyrkysové armády proti sobě připraveny stojí

Jenom nevědí, proč se bojuje 

Ale všichni jsou jak láska odvážní

Ale všichni jsou jak láska odvážní

Ale všichni jsou jak láska odvážní

                                         Zeptejte se Axis

Má červeň je důvěryhodná

On ukazuje své válečné trofeje a stuhy euforie

Oranž je mladá, plná odvahy, ale nejistá

  napoprvé

Moje žluť, v tomto případě, tak jemná není

Vlastně se snažím říct, že je polekaná stejně jako já

A všechny tyto moje emoce

Jen zabraňují tomu, abych položil svůj život

Za tvojí duhu

Jsme všichni jak láska odvážní

Jak láska odvážní

Jsem jak láska odvážný ….  poslouchej, co ti říkám

Zeptej se Axis

Ta záhadná bytost všechno zná

 

PURPUROVÝ OPAR (PURPLE HAZE)

Purpurový opar

Zahalil zcela mou mysl

Všechno je najednou jinak

Chovám se divně, nevím ale proč

Promiňte, políbím teď oblaka

Všude kolem je purpurový opar

Sám nevím, jestli stoupám či klesám

Jsem šťastný nebo jsem zoufalý?

Ať je to jakkoliv, ta dívka mě musela očarovat

Purpurový opar mám před očima

Nevím, jestli je den nebo noc

Způsobilas’, že nejspíše zešílím

Je tohle zítřek nebo už nastal konec světa?

 

1983 (VODNÍ TVOR, DO NĚHOŽ BYCH SE PROMĚNIL (1983 /A MERMAN I SHOULD TURN TO BE)

Hurá, procitl jsem ze včerejška

Jsem naživu, ale válka pokračuje

A tak má láska, Catherina a já, rozhodli jsme se, že se naposled projdeme

  tím hlukem moře

Nikoliv zemřít, ale znovu se narodit

Daleko od krajů, tak zničených, tak zkoušených

Navždy

Řekni, vidíš to co já

Je to opravdu takový chaos?

Každá píď Země je rvoucím se hnízdem

Ohromné válcovité věci ve tvaru tužky a rtěnky

Padají z nebe jak déšť a způsobují moře bolesti

I Arktida mění barvu, od stříbřitě modré ke krvavé červeni

Naše chodidla dotknou se písku a moře – přímo před námi

  (přímo před námi)

Je škoda, že zde dnes naši přátelé nemohou být

Je to škoda

Stroj, který jsme postavili, nikdy prý nás nemůže zachránit

   (proto zde nejsou dnes s námi)      

Tvrdili rovněž, že je nemožné, aby člověk žil a dýchal

     pod hladinou navždy

To bylo to hlavní, co namítali

A vmetli mi to rovnou do očí

Říkali:  “Velmi dobře víš, že něco takového se příčí

    vůli Boha (Boha, Boha)

A milosti Pána (milosti Pána)

A tak jsme se s mojí milou na písku pomilovali

K oslavě vůbec poslední chvíle na suché zemi

Stroj svoji práci vykonal, dobře sehrál svou roli

Bez jediného šrámu na těle jsme se s ním poté rozloučili

S úsměvem vítají nás hvězdice a gigantické shluky pěny

Než naše hlavy vnoří se do vln, ještě poslední pohled

     na vražedné hluky

natolik vyšlé z módy, natolik vyšlé z módy….

vyšlé z módy

 

BEZ NÁZVU

(Báseň, snad koncept zamýšleného textu, který Hendrix napsal v září 1970, několik dní před svojí smrtí – pozn. překladatele)

Příběh Ježíše

Lze jej vyprávět celkem snadno

Když byl ukřižován,

Jistá žena hlásala jeho jméno

Příběh Ježíše

Jak stojí v Bibli

On, jenž se vydal napříč pouští,

Aby tam uprostřed nalezl růži

Zde není místo na otázky

Zde není místo na lži

Byl šťastně ženat

Navždy už poté

Za všechny naše vyplakané slzy

Nemá význam se o všechno přít

Jaký to má smysl pro člověka, jenž naříká

Když všichni padnou v bitvě, Jeho

Duše je veliká a dobrá

Andělé na nebesích,

Létající talíře podle některých,

Boží hod velikonoční

Nazvali Sluncem vycházejícím

Ten příběh je napsán

Mnohými, kteří se odvážili

Předložit pravdu

Pro mnohé další, kterým stálo za to

Převzít Ježíšův kříž a jít ještě dál

Budeme to světlo chránit

Tentokrát spolu se ženou,

Kterou držíme v objetí

My lidé

Důvod pro to vysvětlit neumíme

Jméno té ženy je pokaždé vyřčeno

V tu chvíli, kdy umíráme

Jediné co víme

Bůh je na naší straně

A On to slovo říká

Tak snadno, leč přesto s úsilím

Přál bych si, abych nebyl sám

Tudíž musím respektovat

To druhé své já

Příběh Ježíše

Je příběhem tvým i mým

Nemá smysl být osamělý

Jsem tebou, který hledáš, jak být svobodný

Příběh

Života je kratší

Než pouhé mrknutí oka

Příběh lásky

Přivítání a sbohem

Dokud se znovu nesejdeme

Přeložil Zdenek Pecka © 1996

DÍTĚ VOODOO (VOODOO CHILE)

Tento článek je dostupný předplatitelům UNI magazínu

Přidat komentář