ROMAN BERGER / QUASARS ENSEMBLE: Korczak in memoriam / Requiem da camera

Hevhetia, 2021, 53:52

Jeden z nejzásadnějších středoevropských skladatelů soudobé hudby Roman Berger (1930–2020) se publikování nahrávky dvou svých děl z přelomu tisíciletí na CD nedožil, ovšem provedení a natočení Requiem da camera proběhlo v roce 2019 ještě za jeho života – a musel být spokojen. Typické Bergerovo promítání filosofických aspektů do partitur, hierarchická, až „architektonická“ stavba hudebních vrstev, z vyššího nadhledu logické, ale velmi neprvoplánové provazování témat, důraz na pulsující dynamiku a prolínání různých forem, kdy do soudobého výrazu hladce pronikne třeba lehký odraz staré hudby, to vše hrají členové slovenského Quasars Ensemble pod vedením Ivana Buffy nejen s potřebným pochopením a interpretační bravurou, ale především emotivně. Nástup mezzo-sopránu Evy Šuškové nad varhanním doprovodem Marka Štrbáka ve třetí větě dramatické kompozice Korczak in Memoriam působí jako paprsek pronikající skrz vitráže oken chrámu.

Zařazení komorních děl Korczak in memoriam (2000, pro mezzo-soprán, flétnu, chrámové varhany, tympány a smyčcový kvartet) a Requiem da camera (1998 pro housle, violoncello a klavír) na jedno album je také zcela logické. Oba kusy spojuje nadčasové téma vzdoru proti bezpráví, zlu, zrůdnosti totalitní moci. A oba jsou právem řazeny k vrcholným Bergerovým skladbám. Inspirací k první z nich bylo hrdinství polského židovského pedagoga, autora literatury pro děti a vedoucího sirotčince Janusze Korczaka, dobrovolně se vydávajícího na smrt se svými dětskými svěřenci z varšavského ghetta do vyhlazovacího tábora Treblinka. Autentičnost dodaly dílu samozřejmě i osobní zkušenosti Bergerovy. Requiem da camera pak skladatel koncipoval jako žalozpěv za všemi dějinnými tragédiemi 20. století.

Dojem z mimořádného hudebního počinu potrhuje digipack s vlepenou knížkou, obsahující jak životopis Bergerův, tak rozbory děl a další podrobnosti.

Přidat komentář