Thurston Moore: Screen Time

Vlastní náklad, 2021, 40:12

Bývalému kytaristovi Sonic Youth Thurstonu Moorovi vyšlo letos docela překvapivě další album, protože od vydání posledního By The Fire neuplynul ani rok. Zatímco předchozí deska byla s kompletní rytmikou, novinka je čistě sólová. S výjimkou The Realization, závěru The Town a ani ne dvouminutového The Neighbor se na ní neobjevují zvukové stěny. Přesto je tu patrná jasná souvztažnost. I s kapelou Moore tlumil hlasitost, přitom se však nevzdává podivných struktur i pokrouceného zvuku, u něhož je jasné, že elektronky v zesilovači musely být rozpálené. Také vývoj kompozic je docela pozvolný a postupný, neustále se proměňují, aniž by směřovaly k nějakému definitivnímu tvaru, jako by hledající Moore okolo něj jen kroužil. Hojně se objevuje tříšť tónů, včetně těch hraných za kobylkou, která zvyšuje napětí, patrné je to v The Walk, kde se objevují vždy po opakujícím se základním tónu. Nechybí ani repetitivní struktury, ale ne rockově riffové. The Home s nervním středobasovým motivem, okolo něhož perlí vyhrávky, připomíná konžskou hudbu hranou na prstová piana likembé.

Moore album charakterizuje jako soundtrack k neexistujícímu filmu noir. Atmosféra je chmurná, až bezútěšná a hudba plná neustálých proměn i krátce se opakujících minimotivů rozněcuje imaginaci, zvláště když jsou místy slyšet i různá cvaknutí a škrábnutí. Je patrné, že Moore má zkušenosti s filmovou hudbou, složil ji snímkům Tlouštík, ŠikanaManic.

The Station s pomalou tříští tónů působí jako procházení opuštěného domu, kde detektiv pátrá po drobných stopách. The Neighbor, kde se osamělé lehce zkreslené tóny vynořují z temné plochy, má až hororový nádech. Celek se nese v soumračné náladě, kdy hudba připomíná podzimní počasí, kdy tóny jen mží, ale občas zabubnuje na tvář více kapek.

Byť jde o sólovou desku bez rytmiky, je i na ní jasné propojení s pozdními Sonic Youth, kdy se přikláněli k podivně překroucenému lyrickému písničkářství, ale nezříkali se typického zvuku kytar a ploch noisu.

 

Přidat komentář