Warped Dreamer: Lomahongva

warpedBelgicko-norský projekt Warped Dreamer dali dohromady renomovaní hudebníci, kteří se etablovali na svých domovských scénách i v nejrůznějších mezinárodních seskupeních. Trumpetista Arve Henriksen a kytarista Stian Westerhus jsou mimo jiné svázáni s okruhem hudebníků okolo festivalu Punkt a bubeník Teun Verbruggen a hráč na Fender Rhodes Jozef Dumoulin spolu působí kupříkladu v souborech Bureau of Atomic Tourism (s Trevorem Dunnem, Natem Wooleym, Marcem Ducretem aj.) či Othin Spake.
Album Lomahongva je záznamem z vystoupení v antverpském klubu het Bos z ledna 2005 a na jednu stranu působí přes natrackování téměř jako kontinuální skladba, na druhou stranu jsme tu svědky nejrůznějších stylových mutací a úkroků. Chvílemi to připomíná severský jazz až jakoby ze stáje ECM, občas probleskne cosi evokujícího jazzrock softmachinovského střihu, jindy se zas dostaneme do sfér jemné hlukařinky (každý z muzikantů operuje také s elektronikou) nebo lehce nervně meditativní new age. Občas to má až jasnozřivý zvuk, ale ten je často pošpiněn právě elektronickým prachem. Ze zvukového amalgamu vystupují tu tklivé tóny trubky, jindy pozornost drží komplikovaná filigránská hra na bicí či naopak expresivní kytarová vzepětí. Klávesy Fender Rhodes pak představující nikoliv nevýrazný tmelící prvek. Někdy to má horrorový nádech, poté zase uklidňující romantickou atmosféru či připomíná spacerockovou bloudivost. Nezřídka se dočkáme citelného ztišení, v němž zůstávají již jen zvukové prvočinitele. Název celého projektu je de facto značně signifikantní, protože tu jde skutečně o jakési pokroucené snění, které má svou surrealistickou zákonitost a emoce se neustále mění. V závěrečné části pak dojde k vzedmutí, když se v prvotním kosmickém chaosu začíná prosazovat šílící kytara a posléze Henriksenovy echované vokální vstupy a vše vrcholí psychobluesovým atakem s hutnými bicími.

Rat Records/Off, 2016, 54:00

Přidat komentář