Jezovita Balbinus: Stanislav Komárek

Academia, 2023

Předloni třetího prosince měl Bohuslav Balbín čtyři sta let od narození. Právě v ten den, třetího prosince 2021, dopsal Stanislav Komárek román Jezovita Balbinus. Po „biologické trilogii“ Opšlstisova nadace, Černý domečekMandaríni je to autorův čtvrtý vstup do prózy. Povedl se mu jedním slovem náramně.

Ostatně už ty první tři prozaické knížky, vydané v rozmezí 2002–2007, ukázaly jasně specifika Komárkova autorského typu. Zaprvé – suverénní vypravěč, který zručně a funkčně kombinuje své dvě základní odborné báze, biologickou a filozofickou, tedy zájem o funkci těla a možnosti duše. Zadruhé – což s tím zaprvé přirozeně souvisí: vlastní zkušenost i obecný lidský úděl autor modeluje jak z odstupu či nadhledu vědce, tak přímo, s bezprostředním, osobním zaujetím pro vybranou věc (jako například své první kroky emigranta Vídní ve třiaosmdesátém roce, jak o tom píše v Opšlstisově nadaci). A zatřetí – což přirozeně souvisí jak se zaprvé, tak se zadruhé: Komárek píše poučně i zábavně, průběžně svou čtenářskou obec vzdělává, dopřává jí analýzu i kontexty, stejně jako baví chytlavou komikou situační i jazykovou. V současné české literatuře je touhle metodou nejblíž asi Petru Stančíkovi. Právě jeho románový Pravomil (2021) má s Jezovitou Balbinem leccos společného. V nejobecnější rovině je to fakt, že tam, kde v životě a díle zkoumaného objektu – odbojáře Pravomila Raichla (1921–2002) a barokního vzdělance Bohuslava Balbína (1621–1688) – některá informace chybí, tam, kde je časově nebo místně poněkud nejasno, mlhavo nebo rovnou pusto a prázdno, nastaví autor non-fikci samozřejmě fikcí, zbeletrizuje možnost namísto reality, zapojí do služeb textu své fantazie.

Komárek rozepisuje ve svém románovém vyprávění, postaveném chronologicky, hned několik Balbínů najednou: nadšeného historika a hagiografa, učitele a spisovatele, obhájce a promotéra češtiny nějakých sto dvacet let před prvními aktivitami národních obrozenců – ale také Balbína jako „jednoho ze zakladatelů lokální turistiky u nás“ (dávno před Máchou). Sleduje určující vlivy a pohyby, od milující matky přes brutalitu třicetileté války a duchovní profil baroka po nedobrovolné Balbínovo zasvěcení do homoerotické praxe v rámci kolejního života – a všechny ty kontexty pak vztahuje těsně ke své postavě. Je to vlastně dostředivé psaní, zaměřené od počátku do konce na sledovaný objekt, a to jak v jeho čase, tedy v průběhu 17. století, tak v odrazech a pokračováních ve stoletích následujících, až po současnost. Komárek Balbína sleduje, jak naznačeno výše, dvojím okem: z pozice věd humanitních i přírodních. Chvíli zabírá jeho živočišnou podstatu, jako by šlo o vzorek pod sklem mikroskopu (když jdou na Balbína existenciální chmury, autor ho nechá koumat, zdali by mu nebylo na světě líp jako plži); chvíli ozřejmuje a vykládá jeho myšlenkovou, filozoficko-teologickou nadstavbu, uloženou do dlouhé řady spisů, dnes vesměs dostupných volně v internetových sítích. A jedno s druhým drží pospolu překvapivě přirozenou, spontánní silou; ten text funguje.

Stanislav Komárek zvládnul svou románovou novinkou aktualizovat téma zdánlivě odlehlé, utopené ve stoletích spíše temnějších než světlejších, spíš zapomínaných než připomínaných; notabene téma vystavěné na motivech, které mají dneska míru atraktivity a rezonance menší než malou: jezuiti, rekatolizace českých zemí – a vůbec bůh. Jenže Komárek tyhle motivy navlékl na jeden výjimečný lidský osud, na konkrétní profil člověka, který se zaobíral stejně duchovností jako tělesností, který nejen usilovně pracoval k zítřku, ale taky s gustem žil pro dnešek. A teď vlastně žije znovu. Seznamte se: jezovita Balbinus.

 

Přidat komentář