Jan J. Novák

Jan Novák se narodil 8. října 1938 v Brně. Ve Zlíně vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou, poté vystřídal řadu manuálních zaměstnání (pracoval mj. jako hostinský a zámecký správce). V šedesátých letech se věnoval divadlu (poetické divadlo Veronika); od roku 1969 žije v Praze. Knižně debutoval až těsně před svojí šedesátkou, jeho nejpodstatnější sbírka Z deníku po Celanovi (s podtituly Denní básně. Oblázci. Špásy. Vzepření) zůstává dodnes v rukopise. „Jsou to jakési hříčky plné relací až rimbaudovsky košatých, miniatury fascinujícího světa, který ovšem v Novákově podání nevyznívá bezvýchodně a pesimisticky, ale spíš jako japonerie nebo chinerie, jako tušová a tušená zkratka,“ napsal o jeho poezii esejista Jan Suk.

Bibliografie: Navštivte Peru! (Torst, Praha 1996), Gaya Gaya (Kant, Praha 1998), Týden ženy, měsíce roky muže (H+H, Praha 1999), Kupé pro Marcela D. (Nakladatelství Zdeněk Cibulka – Týnská literární kavárna, Praha 2001).

30 loutky, po celanovi

loutky umírají na sperma scénáře
člověk ještě dál, mezi inteligentním a zbabělým
pro děti smrt přímočará

je rozhřešením. v šatičkách
po sestřičce je loutkou od oltáře, protože
teprve čert dělá divadlo

ustavičně, aby zblízka bylo
řešením napořád. aby fretky frašky nezůstaly
noře na obtíž

31 kampa, po celanovi

strom nemá kdy na občas, hruška
refýže na stopce smrti, snad viktorka
plynových lamp

až dojemně navlhne splavem –
láska je ptakořitní, a když burácejí ovce
zostřené jak auta na parkovišti –

je věčně. za smíchu hemisfér
předejít nadběhnutím, když buchty jsou
v prášku a k umilování

32 karlštejn, po celanovi

coca-cola noci, chlazená
ledy na berounce a hvězdy, usilovné rodinnými
životy
svatých a svátých

do křišťálové špíny blažené vody –
jsou kameny prameny, žlučový kámen lidství
– je mazaný kámen mudrců

půlí svět na řídnoucí proroky
na šťavnatější trávu
. a pod hřbitovní zdí
má namířeno k ješitnosti

33 kytky, po celanovi

teprve zahnívající, v koronárce
voní po mamince, a vděčné: možná na hřbitově
kdo štěká, neuhnije. kytky

při životě člověka nesvéprávné
jak mochna husí – počítá neplodné dny, roky
vyplňuje samotou. květiny

budou bezpartijní. při odkvétání příležitostné
v samci, v herbáři celopancéřované –
kyselým létům neupřeš vanilkou

(Z deníku po Celanovi)

Přidat komentář