Karel Zlín

Narodil se v roce 1937 jako Karel Machálek; pseudonym přijal podle jména svého rodného města. Vystudoval průmyslovou školu výtvarnou v Uherském Hradišti a AVU v Praze. V roce 1976 odešel do Francie, v jejímž hlavním městě žije dodnes. Píše poezii i prózu, překládá, kreslí, maluje, sochá, věnoval se též filmovému plakátu. Přestože debutoval 1969 v českobudějovické Růži, do kontextu české poezie výrazněji vstoupil až v 90. letech, a to obsáhlým výborem nazvaným Poesie. Nejen o svém díle říká: „Vždycky musíme překonat určitou hranici, abychom se dostali někam, odkud nám zpětný pohled umožní vidět nejen náš život v pravé realitě, ale také otevřít nové horizonty.“

Bibliografie:
Hledán (Růže, 1969), Dům druhých (vlastním nákladem, 1979), Poesie (Torst, 1996), V kraji oxymoronu (Host, 2003), V očích Gorgony (Le dormeur duval, 2006).

Na Medusině voru
Kámen po kameni v tmách zbudované stavby,
hroucení sevřelo v svých rozkotaných zdech.
Vždyť stále, pro všechny, jako by tady čas byl
jen chvílí prožitou před zkázou v propastech.

Bludice nesly noc před pádem meteoru,
zatměním zastřen je svit luny. Temný stín
objímá náhle ty na Medusině voru,
kteří zde střetli se na cestách do hlubin.

Neboť nic, žádná z věr nebrání v zaklesnutí,
– zbraň proti zbrani – ty, jež zášť jít tmou zde nutí.
Často byl zvedán kříž na místě setkání.

V ztracených končinách neprozkoumaných lesů
svou jezdec spatří smrt, když v mlhách na útesu
zjeví se mu náhle – a on věří, že snil.

Ze snu do snu
Když ze snu do snu sám, ve zhaslém svitu svíce,
plání jsi putoval, jíž plula luny kost,
zatím co obzorem padaly létavice,
měnící současnost v budoucí minulost,

tma v sobě nesla dny, týdny a měsíce,
které jsi přecházel tak jako vzdušný most,
vesmír v tmách rozsvěcel planety i stálice,
čas život vzdaloval, už navždy, na věčnost.

Záhy jsi pochopil, že všechno tady padá,
že rychle vadne vše a usychá v zahradách
a že je přeludem vždy křehké trvání.

Že stále každý cit zůstává neuchopen,
neboť tmou bloudící tak jako slepec tápe,
když to, co skryto je, chce sevřít svou dlaní.

(rkp., 2007)

Pozn.: Slovem „současné“ v názvu rubriky máme na mysli porevoluční, tzn. vybíráme z autorů, jejichž tvorba má těžiště v období po roce 1989.

Přidat komentář