Viki Shock

Narodil se 8. dubna 1975 v Praze. Absolvoval Střední technicko-strojní školu, poté pracoval jako mechanik, sanitář, knihovník, vrátný, asistent produkce v České televizi a korektor; v současné době je bez zaměstnání. Žije v Praze. Píše poezii, prózu, věnuje se koláži a fotografi i. Příležitostný filmový herec a muzikant (zpěv, kazoo). V Antologii české poezie 1986–2006 je veden mezi autory, kteří mají „tvárný vztah k tradičnímu básnictví“. Představuje se na www.vikishock.cz.

Bibliografie: Dvacet deka něžností (Protis, 1997), Dvakrát opakované ňadro (Clinamen, 1999), Karel Bodlák. Květy bodláčí (Votobia, 2001), Pozdrav z Pandemonia (Klub českých bibliofi lů, 2002), Negropolis aneb Irracionálno dobyto! (Protis, 2003), Poddůstojníky (Cherm, 2003), Tiché odpoledne na zaprášené půdě (Clinamen, 2006).

netopýr s lidskou hlavou

velký netopýr s lidskou hlavou
létá zubní ordinací kolem dokola

kdepak
není to ordinace
je to byt jednoho známého

ba ne
je to zubní ordinace
a létá v ní kolem dokola
velký netopýr
s hlavou jednoho známého

ale kdeže
je to byt jednoho známého
připomínající zubní ordinaci
a v ní kolem dokola
létá má hlava na těle netopýra

a jeden známý
se zubní ordinací místo hlavy…

tichý život

uškrtil jsem novorozeně
co na to říct?

vypíchl jsem komusi oko tužkou
i to se může stát

na nic dalšího si nevzpomínám
vedl jsem ovšem dosti tichý život

fata morgana
obraz tváře na sluneční obloze
kolem hlavy zvláštní aureolu
možná staré božstvo z jiných světů

pomalu postupujeme pouští
trpíce žízní v této výhni
a já se musím ptát

čí vlastně byl ten hloupý nápad
přehodit přes sebe teplé deky
zformovat skupinu
čtyř dospělých mužů

do podoby maškarního koně
a vyrazit do písečných plání?

ten obraz tváře na obloze
dostává jiný výraz
kolem hlavy něco jako
starodávnou potápěčskou přilbu
a úsměv na tváři je povědomý
už vím

toť československý kosmonaut remek
šibalsky mrká na nás z žhavých nebes
jako relikvie ze zaniklého světa fosilií!

tak přece staré božstvo z jiných světů
(rkp., 2007)

Další autoři od písmene S: Miroslav Salava (Bílý vůl, 2006; aj.), Vít Slíva (Souvrať, 2007; aj.), Božena Správcová (Výmluva, 1995; aj.), Petr Odillo Stradický (Černý revolver týdne, 2004; aj.), Jiří Staněk (Shakespeare na piercingu, 2002; aj.), Marek Stašek (Některé věci, 2005; aj.), Martin Stöhr (Přechodná bydliště , 2004; aj.),
Jiří Suchý (Kaluž, 2007; aj), Jan Suk (Spojené kameny, 2007; aj.), Roman Szpuk (Macecha bouře, 2003; aj.).

Pozn.: Slovem „současné“ v názvu rubriky máme na mysli porevoluční, tzn. vybíráme
z autorů, jejichž tvorba má těžiště v období po roce 1989.

Přidat komentář