Tomáš Čada

Tomáš Čada (1985, Jihlava) je redaktor Literárně-kulturního časopisu H_aluze a knižní edice H_aluze, občasný žurnalista, glosátor, recenzent, moderátor a (spolu)pořadatel kulturních akcí. Po tři roky se společně s básníkem Josefem Strakou čadapodílel na programu Domu čtení v Praze. Od roku 2011 spolupracuje s mezinárodním festivalem Den poezie. V opavském nakladatelství Perplex vydal sbírku Spodní patra (2013, ilustrace Antonín Handl). V roce 2014 se zúčastnil s performancí Tři ekonomické jednotky experimentálního festivalu SOUNDOUT! v berlínském Kreuzbergu. Jako východisko pro ni sloužil publikovaný text.

TŘI EKONOMICKÉ JEDNOTKY

Řiká,
že byl v cizinecké legii,
že dostali jasný úkol
a že si rozhodně nemohu
nic z toho představit.

Že to bylo někde v:
Nigérii,
Kongu,
Eritree,
Gabonu
či kýho šlaka.

Řiká opravdu kýho šlaka,
a přitom se nejasně usměje.

Řiká,
že musel hlídat sklad.
Hlídat muniční sklad.
Hlídat sklad
a o nic jiného se nezajímat.

Nevměšovat se,
tak zněl rozkaz.

A slova:
Nevměšovat se,
opakuje se zřetelným důrazem,
jako by napodoboval něčí rozhodnutí.

A tak,
opakuje,
hlídal sklad.

Hlídal ho ve dne,
v noci,
za odporného vedra
i za ještě odpornějších dešťů,
které zoufale nepřicházely.

Hlídal ho v:
očekávání,
znuděně,
s nenávistí,
rezignovaně,
s nadějí,
ostražitě
i s očima zaslepenýma únavou.

Hlídal ho při pravidelné rozborce i sborce, říká,
a rukou naznačí naučené pohyby.
I tady u pivního stolu působí mechanicky.

Bylo to všechno mechanické, říká,
a jako by hledal příhodnější výraz, říká:
Automatika.

A slovo:
Automatika
opakuje se zřetelným důrazem,
jako by napodoboval něčí konstatování.

Hlídal sklad, řiká,
když odcházely ženy s dětmi
z nedaleké vesnice s prádlem
a s vodou se vracely,
když muži z téže vesnice
odcházeli za obchodem
a vraceli se z lovu.

Hlídal sklad, říká,
i tehdy, kdy už to bylo neúnosné,
kdy porušil všechny možné:
rozkazy,
pravidla,
nařízení.

Kdy si ve vesnici našel ženu,
protože již nebylo zbytí.
I tehdy hlídal sklad.

Hlídal sklad,
když muži jednoho dne odešli na lov,
aby se nestihli vrátit z trhu.

Řiká,
a upije ze sladové limonády,
protože jak mi řekl,
alkohol mu nechutná.

Řiká,
že z nedalekého pralesa
se vynořily stíny s mačetami.

Že stíny byly muži
a muži byli stíny.

Že někde v:
Nigérii,
Kongu,
Eritree,
Gabonu
či kýho šlaka.

Řiká opravdu kýho šlaka,
a přitom se nejasně usměje.

Že tam fungují jiná pravidla,
že to je nepochopitelné myšlení,
že Evropa je někde úplně jinde,
že to ale má své:
důvody,
pořádky,
logiku.

Že si tam v té:
Nigérii,
Kongu,
Eritree,
Gabonu
či kýho šlaka,
že tam to tak prostě chodí,
je to přirozený koloběh,
že příroda je neskutečně krutá.

Řiká,
neustále mluví.

Řiká,
že muži byli stíny
a stíny byly muži,
že schválně brousily nože tak dlouho
než muži z nedaleké vesnice odešli.

Řiká,
že si na tom broušení daly vyloženě záležet.

A slovo:
Vyloženě
opakuje se zřetelným důrazem,
jako by vychutnával jeho sílu.

Řiká,
že musel především hlídat sklad.
Hlídat muniční sklad.
Hlídat sklad
a o nic jiného se nezajímat.

Že stíny-muži táhly travou pomalované svou nenávistí,
že jich několik na sklad munice zaútočilo,
že jeho zbraň fungovala
a rukou naznačí naučené pohyby.
I tady u pivního stolu působí mechanicky.

Bylo to všechno mechanické, řiká,
a jako by hledal příhodnější výraz, řiká:
Automatika.

A slovo:
Automatika
opakuje se zřetelným důrazem,
jako by napodoboval něčí konstatování.

Že se stíny-muži po zásahu kulkou rozplynuly jako pára,
že si záhy uvědomily, že sklad je pro ně nedobytný
a že s odhodlaností pluly do vesnice.

Že ženy a děti nebyly s prádlem, ani pro vodu,
že spaly ve svých chýších,
že muži odešli na lov,
že se nestihli vrátit z trhu.
a že nastal masakr.

Že se stíny zhmotnily v muže,
že dobře nabrousili
a že se rozhodli tupit.

Řiká,
že viděl muže, který přímo před něj
odtáhl těhotnou ženu s dvouletým děckem.

Řiká,
že musel hlídat sklad.
Hlídat muniční sklad.
Hlídat sklad
a o nic jiného se nezajímat.

Řiká,
že viděl muže, jak jednou ranou setnul dítěti hlavu.

Říká,
že viděl muže, jak dvěma ranami rozetnul ženě život,
jak ženě vyhřezl nenarozený život.

Říká,
že viděl muže, jak třemi ranami,
jedna se nezdařila,
odsekl ženě hlavu.

Říká,
že to bylo někde v:
Nigérii,
Kongu,
Eritree,
Gabonu
či kýho šlaka.

Řiká opravdu kýho šlaka,
a přitom se nešťastně usměje.
Že tam fungují jiná pravidla,
že to je nepochopitelné myšlení,
že Evropa je někde úplně jinde,
že to ale má své:
důvody,
pořádky,
logiku.

Říká,
šest ran.

Říká,
plod
dítě
matka.

Říká:
Tři ekonomické jednotky.

A slova:
Ekonomické jednotky
opakuje se zřetelným důrazem,
jako by jim sám chtěl věřit.

Řiká,
že byl v cizinecké legii,
že dostali jasný úkol
a že si rozhodně nemohu
nic z toho představit.

Přidat komentář