Šanda Michal

Šanda Michal

Prozaik, experimentátor, básník, dramatik, nakladatelský redaktor, držitel ceny Zlaté pero Ondřeje Pavelky (2013). Věnuje se i ediční práci a kulturní publicistice, je šéfredaktorem časopisu Dobrá adresa, pracuje jako archivář v Divadelním ústavu.

Tomáš Čada

Tomáš Čada (1985, Jihlava) je redaktor Literárně-kulturního časopisu H_aluze a knižní edice H_aluze, občasný žurnalista, glosátor, recenzent, moderátor a (spolu)pořadatel kulturních akcí. Po tři roky se společně s básníkem Josefem Strakou celý článek

Ladislav Horáček (17. června 1947–21. července 2015)

Ladislav Horáček
(17. června 1947 – 21. července 2015)
Mnohem povolaněji
by na tomto místě
mohly svou vzpomínku
na Ladislava
Horáčka napsat
mnozí jiní, kterým
výrazně vstoupil
do života, například
Ivan Beránek.
Spolu v prosinci 1989 založili první soukromé
nakladatelství v obnovených poměrech.
Nebo Jiří Kaše, Pavel Bělina, Petr
Čornej, Viktor Bezdíček, Pavel Štefan, Karel
Haloun, Luboš Drtina, Stanislav Škoda,
Magdalena Hennerová, se kterými spolupracoval
v redakci Paseky. No a především
jeho letitý kamarád Petr Šabach.
Ladislav Horáček byl vizionář v tom nejlepším
smyslu slova. Tehdy na úsvitu nových
poměrů stáli čtenáři ve frontách lační
si přečíst Český snář, nebo Kde je zakopán
pes, prostě zjistit, co že za divné fťáky jsou
ti zakázaní spisovatelé. Horáček své nakladatelské
počínání započal Krvavým románem
téměř zapomenutého Josefa Váchala.
Nakladatelská sebevražda, zdálo by se, ale
byl to úspěch. Postupem let se podařilo Horáčkovi
dokonce Váchala dostat do všeobecného
povědomí. Tarzan – kdo to bude
číst? Kupodivu mraky lidí! Coby nakladatel
měl Horáček téměř geniální intuici, a co je
nadmíru důležité, nikdy se nebál riskovat
a díky tomu nám po sobě zanechal desítky
pozoruhodných titulů, na jejichž vydání
by žádný jiný nakladatel v této zemi nesebral
odvahu.
V posledním roce se Horáčkovo celoživotní
dílo začalo završovat. Vyšel poslední
svazek největšího projektu nakladatelství
Paseka, Velkých dějin zemí Koruny české.
Za nakladatelský počin obdržel Magnesii
Literu. Kardinál Duka ho ocenil zlatou
Svatovojtěšskou medailí Arcibiskupství
pražského. V Domě U Kamenného zvonu se
uskutečnila reprezentativní Váchalova výstava,
kterou inicioval. V prosinci na Baráčnické
rychtě velkoryse oslavil čtvrtstoletí
Paseky. K této příležitosti ho Petr Placák
vyzpovídal v bilančním knižním rozhovoru
Přece tady nebudeme sedět na sucho.
Z tohoto pohledu se oprávněně může zdát,
že Ladislav Horáček splnil všechno, co si
předsevzal.
V pivnici U Parlamentu, kde sedával
a úřadoval a rozmýšlel své vize, je takový
zvyk – kamarádi neodcházejí, pouze se
od štamgastského stolu posunou o kousek
směrem nahoru. Od úterka na nás svýma
laskavýma očima shlíží vedle fotografických
portrétů Vladimíra Boreckého, Iva
Tretery a dalších, i Láďa.

Mnohem povolaněji by na tomto místě mohly svou vzpomínku na Ladislava Horáčka napsat mnozí jiní, kterým výrazně vstoupil do života, například Ivan Beránek. celý článek

Jitka Hanušová

Jitka Hanušová (*1982) vystudovala bohemistiku a finštinu. Debutovala básnickou sbírkou Bez zbytečných formalit (2013, H_aluze). Její básně vyšly v Psím víně, Tvaru, Dobré adrese, na portálu literární.cz či ve slovenském časopise Ilegalit. Žije střídavě v Praze, v Polkovicích a ve Finsku. celý článek