Zpívám elektrickému tělu

Vladimír Papoušek, Akropolis, 2021

Spisovatel Jan Novák prohlásil v jednom rozhovoru, že si vyhodnotil, které české téma může zajímat svět. Vyšlo mu, že Milan Kundera. I pustil se do něj. To je samozřejmě pochopitelná úvaha z oblasti spisovatelského marketingu a literární ekonomiky. Nicméně, při četbě pozoruhodné knihy Zpívám elektrickému tělu jsem měl intenzivní pocit, že její autor se vědomě vydal zcela opačným směrem. Koho by také zajímalo psát o spisovateli – o Vladimíru Raffaelovi – úplně neznámém?

Zpívám elektrickému tělu je portrét jednoho literárního osudu, a také dobrý podkladový materiál pro úvahu, co je to vlastně úspěch.

Vladimír Raffael měl přitom ve dvacátých letech dvacátého století předpoklady úspěchu. Publikoval své sbírky povídek v uznávaném nakladatelství Aventinum, vyšel mu i román, o jeho textech média referovala. Navíc, postihoval témata, která byla blízká i tehdejšímu poetismu. Jaroslav Seifert vydává sbírku Na vlnách TSF (1925) a Raffael zrovna tak reflektuje téma využití energie člověkem, jeho sbírka Elektrické povídky vyšla v roce 1927. (Ono TSF znamená bezdrátovou telegrafii, „télégraphie sans fil“.) Raffael měl zřejmě cit pro názvy, které zní dodnes neotřele, jeho další povídkové cykly se jmenovaly Tělové povídky, Taneční povídkyPathetické povídky. Je zajímavé, jak ty názvy mají dodnes určitou tajemnost a přitažlivost – byť se zdánlivě týkají témat, o kterých píše bulvár, je zároveň jasné, že o literární komerci nepůjde.

Vladimír Raffael sice psal o lidských postavách, zároveň ale vytvořil postavu Elektrického kouzelníka, jakéhosi „božstva a genového manipulátora, jehož úkolem je stvořit nadčlověka“. Elektrický kouzelník má sice ironickou podobu čaroděje, ale je jasné, že je ztělesněním lidského pokroku: „Nejznámější jeho podobou je hubený, vysoký stařec s dlouhým vousem, vysokou špičatou čepicí a černou řízou posetou hvězdami. Tehdy byl kouzelníkem chemickým. Přesně před padesáti lety stal se kouzelníkem elektrickým. Bude jím ještě dalších padesát let, pak se přerodí v kouzelníka radiového.“ Jak je vidět, Raffael se ocital na pomezí žánru sci-fi, využíval tématiku umělých bytostí a vztahů člověka a stroje. A podle Papouška psal z podobných zdrojů a podobným způsobem jako bratři Čapkové v povídkové sbírce Zářivé hlubiny a jiné prózy a jako Richard Weiner ve svých raných textech. Papoušek zároveň přesvědčivě dovozuje roli Raffaela jako předchůdce existencialismu. Oproti hravému Seifertovi se totiž ve svých textech blíží filozofickému eseji.

Spisovatel Jan Novák prohlásil v . . .

Tento článek je dostupný předplatitelům UNI magazínu

Přidat komentář