Postila

Občas vzpomínám na toho či onoho spřáteleného básníka už za jeho a ještě za mého živa. Naposledy se to přihodilo v případě Pavla Šruta. Ten už ale z mého vzpomínkového vzorce vystoupil. Ač je nesmrtelný, umřel. Nynějším zaživa vzpomínaným je Pavel Zajíček, undergroundový básník a overgroundový přítel.

Post illa verba dodávám, že jednou mě má londýnská milenka, profesorka litaratury včetně té mojí, vzala do Cambridge a na mé výslovné přání přibrala Pavla Zajíčka. Dojeli jsme a co jsme neuviděli: Pavlovy kostěné chrámy. Jak známo, jeho dílo se pohybuje mezi dvěma světy kostěným a papírovým. Na ten kostěný došlo v Cambridgi, na ten druhý z nejlepších možných světů došlo jinde a později. „Papírový pekárny, papírový pakárny.“ O Pavlovi a jeho světech jsem napsal mnoho, ale vždy „wenig genug“, jak by řekl Franz Kafka. S naším vzájemnostním bytím je tomu jak u Leibnitze s pitím: Pít můžeme příliš, ale nikdy ne dost.

Žít a pít, „ich und id“. Ich je od všech z nich, od těch moudrých s na ich pouzdry. Id je pak od Freuda – tomu se to poudá – určující vid. Není viditelný, je jen jak modlitba strelný. Promění se jak my v prach, byť vlastně „mit Ach und Krach“. Pavel, jenž se denně měnil v Šavla a zas zpět, neodolal pokušení pět nejlepší z vět. V jednom rozhovoru uvedl příhodu pro strýčka Příhodu. Když v popisu dialogu od sebe dospěl k tomu druhému, možná samotnému Příhodovi, zaváhal, ale to jen proto, aby našel tu pravou deskripci. Takhle to dělával profesor Patočka, aby precizně označil probíraný fenomén. Pavel si spolu s námi oddechl, když dospěl k nezpochybnitelnému názvu toho dialogického druhého. To označení znělo: člověk.

Neodolám pokušení uvést dotyčnou větu: Když jsem šel kolem něj, což zní stejně jako „wenig genug“ docela kafkovsky, „tak ten“ – a pak přichází ono metodické váhání ukončené identifikací – „člověk… Skončit třemi tečkami asi není nejlepší. Je-li ale takový happy end funkční, a nejedna myšlenková škola tvrdí, že je, navzdory možným námitkám všelijakých drzounů si to ještě jednou troufnu…

Občas vzpomínám na toho . . .

Tento článek je dostupný předplatitelům UNI magazínu

Přidat komentář