Postila

Jsou geometrie a geometrie. Jednou z nich, tou nejvýsostnější, je geometrie estetická, přesněji řečeno estetizující.

Post illa verba dodávám, že před lety jsem umělecky zvětšoval, potažmo zmenšoval kruhy. Když moje žena, ač osvícená, měla neosvícené námitky, odpověděl jsem jako Archimédés „Nedotýkej se mých kruhů!“ Totéž platí pro mého eventuálního čtenáře.

Ještě před uvedením Muzea Kampa do provozu pořádala Meda Mládková merendu, tedy veselku s uměním, na dvoře před renovovanou budovou. Uprostřed této „svatby“ jsem se zmocnil lahve vína a spolu s přítelem Viktorem Šlajchrtem vystoupil do prvního patra, abych mu předvedl, jak se dělá konstruktivní umění. Pod námi byla kruhová mezera – takové se leckdy vytvářejí v davu – a kolem ní zájemci o umění. Připomínám známou poučku Jindřicha Chalupeckého „Nebezpečné je zejména obecenstvo kulturních událostí.“ Shůry jsem upustil láhev do středu stále se zmenšujícího kruhu. Prostě jsem jí přiřadil jiný význam, než je ten obligátní, tj. schrána pro to, co se vypije. Tím pádem se láhev pro mě stala uměleckou výbušninou, čímž mi pomohla stát se přinejmenším dočasně konstruktivistou. Kruh se „pantograficky“ zvětšil, jako by byl opsán obřím kružítkem. Konstruktivistická orgie strnula ve své nádheře.

A co zmenšenina kruhu? Došlo k ní v Nové síni ve Voršilské ulici. Zahajoval jsem zde výstavu obrazů Otakara Slavíka. Návštěvníci kolem mě vytvořili jakýsi kruh. Když jsem za ovací svou řeč skončil, vystřídala mě se svým hláskem Věra Jirousová. Jako obvykle ji nebylo vůbec slyšet. Posluchačstvo znepokojeně zašumělo a postoupilo dobré dva metry směrem ke středu kruhu. Věra zmenšení kruhu neplánovala, ona je pouze mimoděčně, nikoli intencionálně, způsobila.

Oč hrome jde? Vše se točí kolem staré dobré intencionality. Jako obvykle vyjdeme ze scholastiky, odborně řečeno z Brentanova zpracování onoho scholastického pojmu. Jde o schopnost odkazování. Intencionální objekty mají reprezentační vlastnost, např. vržená láhev se stala faktorem, jenž cestou exploze vyvolává konstruktivistické zvětšení beztak estetického kruhu. Važme si intencionálního odkazování takových magických předmětů.

Přidat komentář