Postila

Kulturu vymyslel římský senátor Marcus Tullius Cicero. Vyšla mu v jedné parlamentní řeči jako gramatický tvar slovesa colere, což znamená vzdělávat či pěstovat. Ciceronská kultura je participium futura aktiva v ženském rodě: chtějíc vzdělávat. Původně znamenala obdělávání či vzdělávání pole, ale i těch, kdo to pole vzdělávají.
Post illa verba dodávám, že jsem měl seriál svých postil začít kulturou. Ještě horší by však bylo, kdybych s ní skončil. Zatím nekončím ani s kulturou, ani s postilou. Ostatně kultura je nejen v latině, ale i v češtině ženského rodu, což naprosto vyhovuje mé sublimované sexualitě, konec konců i té nesublimované.
Někteří stále sahají při slově kultura po revolveru. Nechtějí zastřelit ji, ale její nositele. Dobře vědí, že bez kulturträgerů by to ta pravá kultura měla těžké. Jedním z takových kulturträgerů byl Max Brod. Často se bohulibě angažoval ve věcech nejen literatury, ale i jiných kulturních disciplín na úkor vlastní beletristické tvorby.
Jednou mi malíř Rudolf Němec sdělil, že si přečetl Brodův román Cesta Tychona Brahe k Bohu. Přítel prohlásil, že žánrově je to něco mezi westernem a červenou knihovnou. Prvků westernu tam zase tolik není, pouze v jedné fázi probíhá „zákopová válka“. A červená knihovna? Těžko si představit, že Tychon nahrazuje inženýra Milana Horského a Kepler pradlenu Annu Šmídovou. Spíš jde o reflexi vztahu Brod – Kepler. Brodův Tychon Keplera miluje a zároveň mu závidí. Rudolfu Němcovi zřejmě vadilo, že Brodův sloh je až příliš poplatný době, kdy byl použit. Styl jeho chráněnce Franze Kafky je nadčasový. A právě takoví nadčasoví géniové potřebují ochránce svého díla i sebe sama, tj. kulturträgery.
V roce 1964 jsem se s Brodem setkal v Památníku národního písemnictví. Co říkal, si pamatuji dodnes. Vůbec to neznělo starosvětsky. Od té doby vím, že Brod je ztělesněním platonské ideje kulturträgera. Bez něj a jemu podobných – těch, kdo chtějí vzdělávat – by dnešní Göringové nemuseli sahat po revolveru. Ani doslova, ani přeneseně. Žádná kultura by nebyla.

Přidat komentář