Postila

Skuteční znalci literatury objevili Ameriku: když teď Eugen Brikcius dopsal další „nepředmětný“ román Leopoldiana aneb Memoáry umělce povstalého z kozelce, dokončil autobiografickou trilogii, i když první z románů je vlastně Zvěstný. Dalšími jsou Nepředmětná odysea a zmíněný nový.

Post illa verba dodávám, že posledně načatý a nedokončený úryvek – takovými holt úryvky bývají – má pokračování. Upozorňuji, že jsme opustili trojici u Zlatého tygra sedící ve složení, nad něž není: Leopold, zřejmě já, Bohumil Hrabal, v titulcích hollywoodského filmu by napsali „himself“, a Saltykov-Ščedrin, rovněž „himself“.

Střih. Leopold znovu vchází do hostince U Zlatého tygra. Na své židli, na opěradle by mělo být napsáno „režisér“, sedí Bohumil Hrabal. Vedle má židli Leo.

„Posaďte se, jestli je vám život milý. Mám na mysli váš život filmový,“ ponouká Lea poněkud zlověstně Hrabal.

„Kde máte Ščedrina?“ snaží se změnit téma Leopold. A kupodivu úspěšně.

„Navrátil se do své doby,“ culí se Hrabal. „Nelíbily se mu róby.“

„Do doby prepostmoderní?“

„Řekněme do doby, již ozdoby zdobí, doby premoderní.“

Tím je shovívavě odbyta kapitola Saltykov-Ščedrin. Leč horší přichází. Leopold tuší, že jim Ponti nesedl na vějičku, a proto předstírá, že chce místo příliš kurážného „holdování svatováclavské koruně“ uskutečnit svou verzi, nebo spíš subverzi, Enšpíglovy cesty do kopce a z kopce. Oboje v toskánských kulisách tújové aleje vedoucí vzhůru k haciendě s výhledem na zbytek Toskány a odtamtud dolů s výhledem na svrchní haciendu. V roli Enšpígla vystoupí a zase sestoupí Hrabal. Ve vedlejším světě se ale ukáže, že na to Ponti nenaletí. Když se smutnou zprávu doví Hrabal, pláče jako Enšpígl, když jde z kopce.

Ve světě vezdejším Hrabal zahromuje, zasakruje – a Leo ho následuje. Kam jinam než do jiného, rozhodně lepšího vedlejšího světa, než v jakém byli posledně. Leopold maluje túje a Hrabal hned konstatuje: „Tak dobře tu je mi, aže bych se tújemi samou láskou ujed.“

Připomínám, že surreálnu říkal Hrabal, nikoli himself, ale ústy svých hrdinů, „syrák“.

Přidat komentář