Postila

Jerry Rubin se nás neodpustitelně drží, asi jako lejno košile. Nejenže napsal závazný almanach návodů k tvůrčímu žití nazvaný Do it!, ale sám vystoupil jako nespokojenec s establishmentem v procesu s tzv. chicagskou osmou. Záznam právní ostudy, kterou řídil soudce Hoffman, se jmenuje The Tales of Hoffman, česky Hoffmanovy povídky.

Post illa verba dodávám, že o názvu nelze říct, kde se vzal, tu se vzal. Vzal se, vlastně byl převzat, z Offenbachovy opery Hoffmannovy povídky inspirované třemi fantaskními povídkami básníka E. T. A. Hoffmanna. Co dokázal provádět soudce Hoffman s chicagskou osmou je však ještě fantasknější. Záznam, který mně poskytl kanadský člen kapely Plastic People Paul Wilson, vřele doporučuji.

Tím ale výčet stejnojmenných výtečníků, pozor na nejednotný pravopis, nekončí. Když jsem měl v roce 1967 malér s chlebovým mystériem ve visutých zahradách pod pražským Hradem, obrátil se předseda odvolacího soudu na ministerstvo kultury, aby potvrdilo, zda pánové Jindřich Chalupecký, Bohumil Hrabal a Ivan Vyskočil, vesměs tvrdící, že happening není výtržnost, ale umění, mohou být bráni vážně. Ministr kultury Karel Hoffmann tehdy k mému radostnému překvapení jmenoval zmíněné trio ad hoc soudnímu znalci v uměleckém oboru happening. Stávající rozsudek (výtržnost a urážka nejzákladnějších citů pracujícího lidu) byl v celém rozsahu zrušen.

Pokud se najde někdo, koho naše postila deprimuje, doporučujeme hofmanské kapky pojmenované po lékaři Friedrichu Hoffmannovi. Jen jestli nejsou návykové. Co když, jako každá kapka, i ta hofmanská, hloubí kámen nikoli silou, ale častým padáním, v tomto případě podáním? Takové starosti však na jakoukoli jinou hlavu, jenom ne naši. Vím, o čem mluvím. Jak pravil sochař Karel Nepraš v jednom rozhovoru s Magorem: „Evžen dělá, co je nutné.“ Tak to jde a jinak to nejde. Do it!

Dovolíme si ještě velice explicitní návod: S Panenkou/hravě kout/pikle/a to neobvyklé./Nejde o to/pars pro toto:/povinně dobývat bránu./Spíš si hrát/a to rád/od rána k dalšímu ránu.

 

Přidat komentář