Postila

Duše z těla / kam jsi chtěla? / Chtěla jsem vyletět do nebíčka.

Post illa verba dodávám, že když jsem v 80. letech působil v americké migrační firmě HIAS, což byla zkratka pro Hebrew Immigrant Aid Service , ale jistotou pojmu reprezentovaného posledním písmenem – mohla by to být i Society – se nemohl pochlubit ani sámředitel tohoto bohulibého podniku, původním povoláním profesor romanistiky

Musím sám sebe přerušit. Napadá mě totiž, že zatím nedokončený anakolut by mohl po dopsání pomalu konkurovat mnohastránkovým větám Williama Faulknera. To nelze připustit. Zde je poměrně brzká koncovka: …jednou přišla teroristická výhrůžka střelbou do oken, jež se týkala především mne, poněvadž já jako jediný seděl u okna. Neprodleně byl povolán expert z Izraele, aby instruoval personál, jak se v případě slíbeného útoku chovat. Napjatě jsem čekal, co se dozvím. A hle, milý expert pravil: Zavřete okna,“ což nebylo zcela logické, protože naše okna byla trvale uzavřená, a k mému úžasu dodal: „…vlezte pod stůl a modlete se.

S těmi zavřenými okny jsem si pak dlouho lámal hlavu. Zřejmě se mělo zabránit vytracení duše na rozdíl od těla si méně vážících katolíků, kteří v případě úmrtí okna otevírají, aby duše z těla mohla odletět do nebe. Útok se naštěstí nekonal, teroristé zřejmě nechtěli mařit drahocenný čas rozborem sváru mezi zmíněnými teologiemi.

Ne vždy se střílí. Kdysi, ještě za Stalina, mě vzal děda do biografu. Po tuzemském týdeníku vždy následovaly sovětské Nóvosti dňa. Tentokrát bylo vidět, jak při zasedání v Kremlu seděl na stranické a vládní tribuně maršál Stalin až v druhé řadě, před ním se roztahoval zavalitý muž jménem Malenkov, pozdější sovětské číslo jedna. Na mou otázku, proč sedí Stalin vzadu, odpověděl děda ke gaudiu občanů na sousedních sedadlech: Kdyby chtěli zastřelit Stalina, trefili by spíš toho tlusťocha. Oni však nechtěli trefit ani jednoho.

Bohužel ne vždy se nestřílí. Rozmáhající se antisemitismus, často doprovázený střelbou, přímo i nepřímo podporuje neblahá politika evropské levice vedené protiizraelsky orientovanou – či spíš dezorientovanou Federicou Mogherini. Jak říká jeden z mých přátel mající blízko k teologii: Ďas aby tu bábu spral.

Duše z těla / kam jsi . . .

Tento článek je dostupný předplatitelům UNI magazínu

Přidat komentář