Postila

Má žena Zuzana, autorka a kurátorka výstavy Nezlomní, právě probíhající v Obecním domě v Praze, mne požádala, abych do katalogu napsal třicet kunsthistorických pohádek. Přesně tolik umělců, živých i věčných, tam vystavuje. Na Rudolfa Němce, malíře a věčného přítele, jsem při této příležitosti prozradil, že si svého času chtěl nechat patentovat „univerzální závěsný obraz Mona“. Překvapivě ho nebrali vážně. Po úmorné debatě o smyslu – podle patentovacích úředníků nesmyslu – takového přání byl nežádoucí klient vyprovozen. Abych předešel obviněním z nediskrétnosti, upozorňuji, že Max Brod na Franze Kafku prozradil ještě zatrolenější zkraty. Navíc onu Monu za zkrat nepovažuji.

Posl illa verba dodávám, že jsou patenty a patenty, což přeloženo do srozumitelného jazyka znamená, že není patent jako patent. Kromě Rudolfova patentu-nepatentu se starám jenom o své vlastní. Moji čtenáři mi nejen rozumějí, ale i připomínají, že můj originální terminus technicus „stagnace v zenitu“ používají všelijací dobráci, aniž by uváděli, kdo na to přišel. Zdá se, že si tu svou stagnaci budu muset nechat patentovat, a to se zpětnou platností. První zadostiučinění očekávám od zatím posledního nelegálního použitele, literárního kritika R.K. Kdybych byl v jeho kůži, a to bych nechtěl – ostatně bych nechtěl být ani v kůži své –, asi bych se zmohl na následující prohlášení: „Já sice vím, že co se stalo, se nemůže odestát – Tomáš Akvinský tvrdí, že ani Bůh nemůže učinit, aby nebylo minulých –, ale stejně si účinně myslete, že ke zmíněné nepřístojnosti došlo. Samozřejmě vím, že stejně jako můj přítel E.B. stagnuji v zenitu, ale už to nikdy nepřiznám.“

Inu, nemůže si každý nechat patentovat kolo či knihu. A vůbec už ne kolo mlýnský a nedejpánbůh knihu moji. Stejně je tomu s patentem na rozum. Ten pochopitelně nepotřebuji, rozum mám a basta. Kdyby si však někdo troufl mně říci: „Ty si myslíš, že máš patent na rozum?“, hned bych si pro ten patent došel. Pokud se nemýlím, zatím jej nemá nikdo. Výše zmíněný Andělský učitel prohlásil člověka za živočicha rozumného. Na patentovací úřad s tím nešel. Magické řádky v Sumě teologické stačí.

Přidat komentář