D.R.N.H. Bazén na Kraví Hoře, Brno, 2001–2004

„Lehkost, transparentnost a redukce nejsou v tomto případě cílem. Jsou to prostředky k dosažení základního konceptu, totiž obrátit pozornost od objektu k jeho okolí, jako převléknutí rukavice naruby, jako potvrzení a zesílení magičnosti místa. Objekt tak funguje jako zesilovač, rezonátor či katalyzátor genia loci.“ (D.R.N.H.)
9_06_Architektura1Plavecký bazén je součástí rekonstruovaného koupaliště, situovaného na svazích brněnské Kraví hory, jedné z nejcennějších lokalit s nezaměnitelnými pohledy na historické dominanty města. Architekti svůj projekt koncipovali jako kontextuální dílo, logicky reagující a podřizující se blízkému i vzdálenějšímu okolí. Na hlavní podestu, kopírující vrstevnici svahu, navazuje subtilní bazénová hala s technickým zázemím zapuštěným do země. 9_06_Architektura2Obě části areálu jsou na straně jedné vizuálně sjednoceny za pomoci podobných motivů (geometrické objemy, pohledové betony nebo přístupové cesty), na straně druhé je patrná snaha novostavbu od staršího prostoru koupaliště odlišit. Konstrukce haly jsou proto obaleny transparentním skleněným pláštěm s kapurovými (tropické dřevo) lamelami, jejichž jemná struktura kontrastuje s jinak plnými a poněkud brutalistními hmotami teras, ramp a schodišť koupaliště. Rovněž pro interiér je transparentnost specifická. Velké skleněné stěny, vstupy nebo otevřené průhledy architekti zakomponovali do organismu stavby v maximální možné míře. Návštěvník je tak odměněn skvělými průhledy, zejména z kavárny, plavčíci a personál mají bezpečný přehled o dění v budově.

9_06_Architektura3

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *