Popálené dlaně (Ženy v české poezii)

V české literatuře posledních cca šesti až osmi let, tj. zhruba po roce 2000, evidentně vzrůstá počet textů psaných ženami, a to jak v oblasti prózy, tak poezie: jednak se stále ještě vyrovnávají staré ediční dluhy, případně se objevují zapomenuté a opomíjené, jednak předchozí generace prozaiček a básnířek… Číst dál...

Skutky a názory krále perského, kriminálníka. Divus vydal český „deník zloděje“

Když udělal Zdeněk Perský svůj první, tunel‘, bylo mu třináct. Když před třemi roky vyšel z brány pankrácké věznice, měl za sebou třiadvacet let  pendlování mezi nejvyššími patry pražského podsvětí a vězeňskými celami  po celé republice: za krádeže, podvody a loupežná přepadení si odseděl  celkem čtrnáct let. Umělecké studio… Číst dál...

Pozoruhodnosti naší osady – Patrik Ouředník vydal prózu Příhodná chvíle, 1855

Pět let po knižním vydání European, dodnes přeložených do jedenadvaceti jazyků, publikuje všetečný Patrik Ouředník titul, který by mohl být ouverturou k těmto Stručným dějinám dvacátého věku – knihu Příhodná chvíle, 1855, rozdělenou na dvě části, stylizované coby dopis a deník. Tu první píše v březnu 1902 zestárlý anarchista… Číst dál...

Přemýšlení s hrou:odhoďme dějiny! Stanislavu Dvorskému vyšel text Hra na ohradu

O sto dvaceti stránkách Hry na ohradu Stanislava Dvorského (*1940) je těžké psát, maximálně lze ,psát s knihou‘: ne přemýšlet o textu, ale myslet s textem – zřejmě s nejintimnější, nejdůvěrnější zprávou, kterou tento pozoruhodný a kritikou stále nezaslouženě pomíjený autor svěřil papíru, a to v letech… Číst dál...

Drama v mlýnech (a jiné)

Brněnské Větrné mlýny chytily do svých křídel čerstvý vítr. Nejen že před nedávnem toto nakladatelství oddané především divadlu rozjelo edici Repertoár, která za velmi příznivé ceny nabízí klasické kusy světové dramatiky, od Eurípida přes Shakespeara k bratřím Mrštíkům, Rostandovi nebo Beckettovi, ale po pauze se znovu vrátilo… Číst dál...

KNIŽNÍ A GALERIJNÍ DENÍK EVY ŠVANKMAJEROVÉ

Špálova galerie na pražské Národní třídě patřila v únoru 2006 surrealistce Evě Švankmajerové (1940–2005), respektive její první posmrtné expozici charakterizované jako retrospektiva a opatřené titulem Deník  1963–2005. Po obžerské vizuální (ale i taktilní) hostině, kterou Švankmajerovi připravili divákům na podzim… Číst dál...

Srážka ve tmě

„Ha-ha,“ zamyslel se Plovací Sval, ale nerozvinul své myšlenky zevrubněji. A Faustroll přerušil lehkomyslnost těch řečí velkým projevem…“ (Alfred Jarry: Skutky a názory doktora Faustrolla, patafyzika) I V současné, tedy porevoluční české literatuře – a bezpochyby i v některých jiných uměleckých kategoriích – se dá… Číst dál...

Úžasný spektákl na podvečerním nebi

Laserová romance Ladislava Šerého, která vyšla jako první svazek malé řady Edice Analogonu na konci roku 2005, by se možná měla stát povinnou četbou pro všechny antiglobalisty, anarchisty, protibushovce a další různě onálepkované revolucionáře a kritiky dneška: plebejská nasranost na „západního popletu“, který „lpí… Číst dál...

CIESLAROVO POSLEDNÍ OHLÉDNUTÍ

Smrt Jiřího Cieslara 16. ledna 2006 vzala porevoluční české kultuře kritika evropského formátu: mnohasměrně erudovanou osobnost typu Šaldy, Teiga nebo Chalupeckého, která namísto deskriptivní analýzy a komparace jednotlivá díla intenzivně prožívala, nechávala je do sebe vstupovat a svoje přesné a citlivé záhledy předávala… Číst dál...