Pavel Rejchrt

Básník, prozaik a dramatik Pavel Rejchrt se narodil 20. dubna 1942 v Litomyšli. Vyučil se sazečem a v šedesátých letech vystudoval v Praze evangelickou teologii. Živil se především jako restaurátor uměleckých děl, po roce 1989 spoluzaložil revui Souvislosti, dodnes je činný jako kazatel. Je též autorem rozsáhlého výtvarného díla. Žije v Čechách a Belgii. Nad svou poezií říká: „Měl jsem vždycky představu, že báseň by měla být slovní strukturou, která vzniká tím, že člověk různé bezprostřední citové výlevy, lidské a živé, ba žádoucí, kontroluje a utlumuje. Měl jsem představu, že cit je kůň – a já toho koně mám osedlat, dát mu uzdu a ještě ho vést přes překážky.“

Bibliografie: Ach nikdy už ne osud (Mladá fronta, 1995), Pozdní syn království (Triáda, 1996), Strážce a příchozí (Stefanos, 1998), Labyrint země Sinear (Cherm, 1999), Před tváří Boží (NT, 1999), Dvanáct kázání (Stefanos, 1999), Tvárnosti tušeného (Kalich, 2000), Předvečer úplnosti (Kalich, 2001), Neodbytný průhled (Cherm, 2002), Světlo v čas večera (Stefanos, 2003), Samochodci víry (Stefanos, 2004), O smlouvách dvojí krve (Stefanos, 2005), Anastasis (Eman, 2006).

Podium
Je tichá noc
jak lásky žel
lampa bliká
Je kozlů moc
hoď petržel
do publika

Je svatá noc
a polyfon
duši svírá
Je myší moc
tak zvedni zvon
z kusu sýra

Ryba o páté
Ryba o páté v poledním parku
do zelí k ránu valcha
do kroku housle k rakvi
na kolotoči pes

Rukávy z krámu v roky
kmen na poslední stůl
od ucha k uchu úvoz
hrneček řečí v dlaň


Mono

Co zbude z vět,
když naposled –
Co z jít a jet
když odejet –

Kde tón a steh
už v holých zdech
kdo žil a zdech
v těch samých zdech?

Co hra, co lov
kdo terčem slov
když padne slov
lovec i lov?

Kde most, kde šíp
kde hejna ryb
kdo se má líp
než hejno ryb?

Života koryta
do duše vyrytá
vypitá, vypitá
duše ty zarytá!

(rkp., 2005)

Další autoři od písmene R: Pavel Rajchman (Neanone, 2004; aj.), Martin Reiner (Staré a jiné časy, 2002; aj.), Sylvie Richterová (Čas věčnost, 2003; aj.), Kateřina Rudčenková (Popel a slast, 2004; aj.), Jiří Rulf (Navštěvovat želvu, 2007; aj.), Viktorie Rybáková (Třetím tahem tma, 2007; aj.), Václav Ryčl (Život je hrozný společník, 2004).

Pozn.: Slovem „současné“ v názvu rubriky máme na mysli porevoluční, tzn. vybíráme z autorů, jejichž tvorba má těžiště v období po roce 1989.

Přidat komentář

1 komentář u „Pavel Rejchrt

  1. Prosím můžete mi pomoci?Jmenuji se Martina Bažantová a moje mamka pochází z rodu Rejchrtů z Královy Lhoty.Dělám náš rodokmen a vypadá to,že pan Pavel Rejchrt je bratranec mého dědy.Prosím pomůžete mi?Moc děkuji za jeho jaký koliv kontakt a zde je moje číslo 603 368 087 a email.martinabarvy@seznam.cz Krásný den přeji a ze srdce děkuji:)