Miroslav Pospíšil, Pavilony Ústavu ekologie krajiny AV ČR (Brno, 2003)

Původní záměr, se kterým se investor na Pospíšilův ateliér obrátil, předpokládal jen rekonstrukci starší budovy. Architekt však vedení ústavu přesvědčil, že vhodným řešením bude postavit budovy nové. Nejdříve bylo provedeno severní, eternitem obložené křídlo s laboratořemi, inspekčními pokoji a garážemi. Poté bylo přistoupeno… Číst dál...

Jan Aulík, Jakub Fišer – obytný soubor Na dolech (Jihlava, 2003–2004)

Soubor pěti bytových domů je situován na okraji periferního sídliště, hojně atakovaného různorodou obytnou zástavbou, především katalogovými rodinnými domky a vilami. Absence jakéhokoliv akceptovatelného kontextu proto nekladla tvůrčí invenci žádné meze a svažitá terénní konfigurace přímo volala po tvarovém experimentu.… Číst dál...