Postila

Po desetileté trojské válce a desetiletém bloudění se král ostrova Ithaka vrátil domů, kde na něj věrně čekala manželka Pénelopé. Post illa verba dodávám, že po Homérovi a Jamesi Joyceovi se na tu patálii také chystám. Jde o hybridní žánr mezi hutnou sbírkou na úrovni románu ve verších a cestopisem.… Číst dál...

Obtisk malíře Rudolfa Němce

Po Jiřím Načeradském nás opustil další umělec grandiózního kalibru – Rudolf Němec. Oba byli protagonisté tzv. nové figurace, výtvarné orientace zaslouženě velebených 60. let. Oba se zúčastnili legendárního průvodu nazvaného Pochod plagiátorů, jímž slavná dekáda důstojně vyvrcholila. Nechtěli kazit představení, i když věděli,… Číst dál...

Postila

Kulturu vymyslel římský senátor Marcus Tullius Cicero. Vyšla mu v jedné parlamentní řeči jako gramatický tvar slovesa colere, což znamená vzdělávat či pěstovat. Ciceronská kultura je participium futura aktiva v ženském rodě: chtějíc vzdělávat. Původně znamenala obdělávání či vzdělávání pole, ale i těch, kdo to pole… Číst dál...

Postila

Komponista není jen schopenhauerovský posluchač, tedy ten, kdo hudbě naslouchá a má pocit, že ji sám skládá. On zapisuje tóny přicházející z jeho nitra. Post illa verba dodávám, že někdy se naslouchající osoba, zejména je-li postižena haprující hudební pamětí, může zcela bezděčně stát skladatelem. Sám jsem to zažil. Vzpomínám, jak jsem… Číst dál...

Postila

Arthur Schopenhauer tvrdil, že hudba přichází zevnitř, jako by posluchač skladbu sám komponoval. Proto je také první mezi uměnami. Post illa verba dodávám, že Richard Wagner ve své stati o Schopenhauerovi popisuje vlastní zkušenost se zmíněnou „tvůrčí rezonancí“. Za hluboké benátské noci přistoupil k oknu, rozevřel okenice a uslyšel… Číst dál...

Postila

Srdcem Mariánských lázní je novobarokní kolonáda z let 1888–1889. Působí monumentálně – je 135 m dlouhá, 12 m široká a místy až 16 m vysoká. Od r. 1979 ji zdobí fresky od malíře Josefa Vyleťala. Post illa verba dodávám, že mně v hlavě zůstávají vězet loňské sněhy – minulé léto v Marienbadu. Odjel jsem… Číst dál...

Postila

Faust přijde s pudlíkem do studovny a psisko se mění v bestii, v oku ohnivá kola. Zachyceno za kamny se nadýmá jak slon – a rozplyne se v mlze. Když mlha opadne, vyleze místo pudla Mefistofeles. Nato dí Faust: Das war also des Pudels Kern.“ (J. W. Goethe, Faust) Post illa verba dodávám, že když Goethemu kdysi nabídli… Číst dál...

Postila

„Česko je prý o nevhodném zacházení s jazykem. Já to neřeším.“ Tak pravil jeden z národní masy uživatelů názvu Česko. Post illa verba dodávám, že není co dodat. Snad jen jedno. Našinec se může dopouštět jazykových zvláštností, ale jen ad hoc. Excesy by neměly být sugestivní natolik, aby je obyvatelstvo neuvědoměle mělo za jazykovou normu… Číst dál...

Postila

Teenage Mutant Ninja Turtles je fiktivní tým čtyř antropomorfních želvích mutantů, kteří jsou pojmenováni po italských renesančních umělcích (Donatello, Leonardo, Michelangelo a Raffael). Poprvé se objevil ve formě komiksu, později na filmovém plátně a v počítačových hrách. Post illa verba dodávám, že sotva jsem… Číst dál...

Postila

Jan Kollár ve svém posledním a nejrozsáhlejším díle Staroitalija Slavjanská dokazuje, že latina je původně jedno ze staroslovanských nářečí. Post lila verba dodávám, že s původy a vývoji jazyků je to všelijaké, leckdy až zarážející. Jak je tomu s latinou, víceméně víme. A proto nemusíme být zrovna ctitelé pozdního… Číst dál...