Postila

Srdcem Mariánských lázní je novobarokní kolonáda z let 1888–1889. Působí monumentálně – je 135 m dlouhá, 12 m široká a místy až 16 m vysoká. Od r. 1979 ji zdobí fresky od malíře Josefa Vyleťala. Post illa verba dodávám, že mně v hlavě zůstávají vězet loňské sněhy – minulé léto v Marienbadu. Odjel jsem… Číst dál...

Postila

Faust přijde s pudlíkem do studovny a psisko se mění v bestii, v oku ohnivá kola. Zachyceno za kamny se nadýmá jak slon – a rozplyne se v mlze. Když mlha opadne, vyleze místo pudla Mefistofeles. Nato dí Faust: Das war also des Pudels Kern.“ (J. W. Goethe, Faust) Post illa verba dodávám, že když Goethemu kdysi nabídli… Číst dál...

Postila

„Česko je prý o nevhodném zacházení s jazykem. Já to neřeším.“ Tak pravil jeden z národní masy uživatelů názvu Česko. Post illa verba dodávám, že není co dodat. Snad jen jedno. Našinec se může dopouštět jazykových zvláštností, ale jen ad hoc. Excesy by neměly být sugestivní natolik, aby je obyvatelstvo neuvědoměle mělo za jazykovou normu… Číst dál...

Postila

Teenage Mutant Ninja Turtles je fiktivní tým čtyř antropomorfních želvích mutantů, kteří jsou pojmenováni po italských renesančních umělcích (Donatello, Leonardo, Michelangelo a Raffael). Poprvé se objevil ve formě komiksu, později na filmovém plátně a v počítačových hrách. Post illa verba dodávám, že sotva jsem… Číst dál...

Postila

Jan Kollár ve svém posledním a nejrozsáhlejším díle Staroitalija Slavjanská dokazuje, že latina je původně jedno ze staroslovanských nářečí. Post lila verba dodávám, že s původy a vývoji jazyků je to všelijaké, leckdy až zarážející. Jak je tomu s latinou, víceméně víme. A proto nemusíme být zrovna ctitelé pozdního… Číst dál...