Total Recall Tomáše Moravce

„Hlasitý rozhovor s Brionem o tom, kdo je a kdo není rodákem z téhle planety. Bavíme se v kavárně nad kávou. Vzhlédnu od stolu a vidím velmi bledého mladíka, pijícího ze sklenice. Vypadá mrtvolně a já si uvědomuji, že v jistém ohledu působí jako figurína. Trochu jak z Hopperova… Číst dál...

Ať kapka kápne božskou!

Barva, vržená proti plátnu, ať už se jedná o rozčilené gesto malíře, jemuž se nedaří ztvárnit svou představu a chce v návalu zlosti či beznaděje obraz poskvrnit kaňkou, o kýženou manifestaci volnosti či naopak o domnělé vyjádření pocitů, v sobě nese malé dědictví velkého třesku. Počátek, o jehož… Číst dál...

Po stopách lidského údělu

Bohatství fotografické řeči Jindřicha Přibíka. Třicátý svazek edice Fototorst odvážně sáhl po mediálně zhola neznámém jménu, snad nejméně známém v celé historii této prestižní řady – jménu a dílu plzeňského rodáka a čtvrtstoletého exulanta Jindřicha Přibíka (1944). Jeho životní a tvůrčí osudy představuje úvodní studie… Číst dál...

Usínání do noci

Obrazů Martina Kuriše (narozeného 1973 v Kutné Hoře) si cením z důvodu, pro který si Gertrude Steinová zhruba před sto lety cenila první kubistická plátna Pabla Picassa: rád se na ně dívám. A rád se k nim vracím jak pro další a nové příběhy, které se v nich jakoby samospádem otvírají s nejbanálnějším… Číst dál...

Ach ta proklamovaná okrajovost!

Národní galerie v Praze připravila ve Veletržním paláci mezinárodní přehlídku současného výtvarného umění, trvající do 14. září. Prezidentem letošního trienále, které navazuje n a předchozí dvě pražské bienále konané v letech 2003 a 2005, se stal opět generální ředitel hostící instituce Milan Knížák. Podtitul výstavy… Číst dál...

Svůj styl, svá technika: koláže a jiné výtvarné práce Iva Medka Kopaninského

Mezi českými výtvarníky druhé poloviny 20. století a současností má Ivo Medek Kopaninský (narozený 1936 v Domažlicích) své zvláštní místo: jeho bohaté dílo je námětově všetečné, proměnlivých technik, různého poetického náboje i výrazu. Své umělecké výstupy realizuje v malbě a zejména v koláži, je však… Číst dál...

Souastavný lyrik na kritické cestě

Prestižně koncipovaná řada Fototorst dospěla ke svému devětadvacátému svazku – a vyhradila jej Tomkimu Němcovi, letošnímu pětačtyřicátníku, který teprve s touto knížkou vydává počet ze zhruba třicetiletí své tvorby. Jeho měkce skicované a často překvapivě lyrické snímky, vyvedené zásadně v černobílé, dnes pravidelně potkáváme… Číst dál...

Některé věci neumím odmítnout

Jméno Ivana Prokopa můžete najít nejčastěji u popisek fotografií z hudebního prostředí – je ostatně také jedním z kmenových fotografů tohoto časopisu. Zároveň se ale dlouhá léta věnuje produkci hudebních nosičů a vůbec je mužem devatera řemesel. Aktuálně o sobě nechává vědět jako autor několika set fotografií výpravné publikace… Číst dál...

Jde o to chytit rytmus – Michala Singera obrazy o život

Ačkoli mu v březnu napřesrok bude padesát a mezi malíři své generace už minimálně deset patnáct let náleží mezi ty nejsvébytnější, jeho renomé se šíří spíš pokoutním samopohybem, než by se mu dostávalo náležité medializace. Vystavuje minimálně, zakázkové práce odmítá, o jeho aktivitách mimo oblast výtvarného umění, tj. především… Číst dál...