Kristen Hawkesová

POČÍTÁNÍ V ANTROPOLOGII Před našima očima se stalo něco neuvěřitelného. V čase churavění českého hospodářství se na stránkách Hospodářských novin rozpředla půtka, jaká že je ekonomie věda: je to věda ,kecací‘ nebo ,počtářská‘. Jinými slovy: je v ní víc teorie nebo matematiky? Dá se o ní více diskutovat než v ní počítat,… Číst dál...

V jakých světech umění to dnes vlastně žijeme?

Umělci světa, vypadněte! Nemáte co ztratit, leda vaše profese. Allan Kaprow Dnešní Hermovo ucho nebude o zvucích, nýbrž o myšlenkách, reagujících na proměny západního umění v 20. století, jež se konec konců dotkly i zvukotvorby. Jde vesměs o proměny, které zásadně změnily institucionální rámce světa umění.… Číst dál...

Robert Murphy

Sbohem, lovci lebek! „Než jste k nám přišli, abyste žili s námi, šlo všechno jako dřív a byli jsme šťastní. Pracovali jsme, jedli a potom spali. Když jste přišli, byli jsme rádi, že jste nám přivezli hodné dárků. A každý večer, místo abychom šli spát, seděli jsme s vámi, pili kávu, kouřili vaše cigarety a poslouchali… Číst dál...

Marjorie Shostaková

INTIMNÍ SVĚT ŽENY MIZEJÍCÍHO SVĚTA Svět, o kterém si budeme povídat dneska, už neexistuje. Je to svět vzdálených sběračů a lovců, kteří žili tradičním způsobem života ještě v polovině 60. let minulého století v polopoušti Kalahari, na území afrického státu Botswana. V roce 1969 navštívila tyto drobné lidičky… Číst dál...

Jonathan Marks

PUSŤTE VLKA DO OVČÍNA UNESCO je slovutná organizace, která je celosvětově známá tím, že má na starosti záchranu kulturního a přírodního dědictví na této planetě. Málo se ovšem ví, že krátce po svém vzniku v roce 1945, se začala také zabývat otázkou rasismu. Ostatně jedním z jejích úkolů je také prosazování úcty k lidským… Číst dál...

Georges Bataille

PROKLETÁ ČEST EKONOMIE Byl to slavný americký antropolog Geertz, který prohlásil kacířskou větu: antropologie není nic jiného než literatura. Pokusme se tuto větu obrátit a položit si otázku: kolik literátů se naopak odvážilo  vstoupit do hájenství antropologie? Zajímavou odpověď nám dá francouzská literatura. První z francouzských… Číst dál...

Richard van Dülmen

Nespornou výhodou etnologie bylo, že se zabývala malými společnostmi: většina komunit, které dávní etnologové navštívili a studovali, čítala obvykle několik desítek jedinců. A tak se zájem těchto badatelů neomezoval pouze na chování celých společenstev, ale soustředil se také na sledování jednotlivců. Najednou se tak v sociální… Číst dál...

Marcel Mauss

Ačkoliv ve většině případů byl terénní výzkum jakousi maturitou každého antropologa, kdy každý adept této vědy musel poznat svého ,divocha‘ v jeho domácím prostředí a za největší metu se považovalo, když tento ,divoch‘ ještě nikdy nespatřil Evropana, přesto se čas od času stávalo, že do antropologického řemesla začal ,fušovat‘ někdo,… Číst dál...

Norman B. Tindale

Přestože pro každého etnologa byl pobyt u jeho etnika procesem zasvěcování do časově i prostorově vzdálené kultury, málokdy se stalo, že by se takový zasvěcený etnolog zabýval svým etnikem po celý život. Obvyklý postup byl většinou takový, že jako mladý vědecký adept oboru antropologie prožil rok, dva u vybraného etnika… Číst dál...

Jared Diamond

Pouhá tři procenta genů nás dělí od našich nejbližších biologických příbuzných – šimpanzů. A přesto právě tento minimální rozdíl v genetické výbavě z nás udělal v současnosti pány světa. Doslova i v přeneseném slova smyslu. Doslova proto, že sami už přemýšlíme o tom, zda jsme to právě my, kdo způsobuje… Číst dál...