Jonathan Marks

PUSŤTE VLKA DO OVČÍNA UNESCO je slovutná organizace, která je celosvětově známá tím, že má na starosti záchranu kulturního a přírodního dědictví na této planetě. Málo se ovšem ví, že krátce po svém vzniku v roce 1945, se začala také zabývat otázkou rasismu. Ostatně jedním z jejích úkolů je také prosazování úcty k lidským… Číst dál...

Georges Bataille

PROKLETÁ ČEST EKONOMIE Byl to slavný americký antropolog Geertz, který prohlásil kacířskou větu: antropologie není nic jiného než literatura. Pokusme se tuto větu obrátit a položit si otázku: kolik literátů se naopak odvážilo  vstoupit do hájenství antropologie? Zajímavou odpověď nám dá francouzská literatura. První z francouzských… Číst dál...

Richard van Dülmen

Nespornou výhodou etnologie bylo, že se zabývala malými společnostmi: většina komunit, které dávní etnologové navštívili a studovali, čítala obvykle několik desítek jedinců. A tak se zájem těchto badatelů neomezoval pouze na chování celých společenstev, ale soustředil se také na sledování jednotlivců. Najednou se tak v sociální… Číst dál...

Marcel Mauss

Ačkoliv ve většině případů byl terénní výzkum jakousi maturitou každého antropologa, kdy každý adept této vědy musel poznat svého ,divocha‘ v jeho domácím prostředí a za největší metu se považovalo, když tento ,divoch‘ ještě nikdy nespatřil Evropana, přesto se čas od času stávalo, že do antropologického řemesla začal ,fušovat‘ někdo,… Číst dál...

Norman B. Tindale

Přestože pro každého etnologa byl pobyt u jeho etnika procesem zasvěcování do časově i prostorově vzdálené kultury, málokdy se stalo, že by se takový zasvěcený etnolog zabýval svým etnikem po celý život. Obvyklý postup byl většinou takový, že jako mladý vědecký adept oboru antropologie prožil rok, dva u vybraného etnika… Číst dál...

Jared Diamond

Pouhá tři procenta genů nás dělí od našich nejbližších biologických příbuzných – šimpanzů. A přesto právě tento minimální rozdíl v genetické výbavě z nás udělal v současnosti pány světa. Doslova i v přeneseném slova smyslu. Doslova proto, že sami už přemýšlíme o tom, zda jsme to právě my, kdo způsobuje… Číst dál...

Raymond Firth

Zakladatelem britské antropologie byl údajně Malinowski, muž původem z Polska, který musel ze zdravotních důvodů opustit Londýn, aby se uchytil ve vzdálené Melanésii jako etnograf. Byl to vynikající pozorovatel, který o svém zkoumání mezi ostrovany z Trobriandských ostrovů napsal velice poutavou knihu Argonauté západního Pacifiku.… Číst dál...

Znovuobjavené ticho

V hinduistických komunitách na indonézskom ostrove Bali sa dodnes striktne praktizuje jedinečný rituál Nyepi – deň ticha. Je vyvrcholením niekoľkodňových tradičných ceremónií, ktoré začínajú tri dni pred koncom lunárneho roka Saka (Caka). Saka je jedným z viacerých, paralelne používaných kalendárnych systémov na Bali. Datuje… Číst dál...

Maurice Godelier

Začněme dnes otázkou: existuje cosi jako ekonomie i v těch nejjednodušších společnostech, kterým říkáme přírodní národy? Jestliže si vezmeme klasickou definici ekonomie jako vědy, zjistíme, že jejím úkolem je studovat, jakým způsobem se v lidské společnosti rozdělují vzácné prostředky za účelem splnění alternativních cílů. Když… Číst dál...

A. P. Elkin

Australští domorodci jsou pravděpodobně nejstarší lidskou rasou: jejich pobyt na nejmenším kontinentě trvá více než padesát tisíc let. Řadí se do australoidní skupiny obyvatel žijících nejen na australském kontinentu, ale také na Nové Guineji a Celebesu, patřili mezi ně Sakaiové z Malajsijského poloostrova, Véddové… Číst dál...