Číslo 4/2011

Na festivalu v Addis Abebě 3

Z Etiopie pochází Lucy, která žila před 3 miliony let a je nejstarším zdokumentovaným vzpřímeným předkem dnešního člověka, ale že by odtud byl i nejstarší hudební nástroj? Pokud bychom otázku zúžili na nejstarší sofistikovaný nástroj, celý článek

Mariza: Fado Tradicional

Hned po příchodu na pódium vždycky na úvod Mariza přítomným říká: sou de fado, tedy patřím fadu. Z hluboké úcty k hudbě a tradici, kterou nicméně v minulosti mnohokrát zpěvačka „znesvětila“: namísto v obvyklých černých šatech předstupovala před publikum v barevných kostýmech, celý článek