Valašská hudba na polský způsob

K valašské identitě se nehlásí jen obyvatelé hornatého regionu na severozápadní Moravě. Pohoří Beskydy zasahuje i do Polska, tamní Valaši svůj původ rovněž odvozují od pastevců, kteří sem přišli z Rumunska, a hrají podobnou hudbu, jakou jsme zvyklí slýchat od moravských kapel. Polská skupina Wołosi dokonce natočila… Číst dál...

Firewater: Internationale Orange!

Rocku dochází už delší dobu inspi­rační šťáva a sem tam nějaké „exo­tické zvuky a nástroje“ se mu šiknou, tedy pokud u toho používáte zdravý rozum. Je totiž rozdíl mezi promyšle­ným cestováním za hudbou a hudeb­ním turismem, jehož výsledkem bývá zhusta instantní míchanice nahodilos-tí, naivity a pocitu, že měsíc strávený… Číst dál...

Brian Fagan – za co může podnebí

Obýváme přívětivou planetu, jejíž atmosféra pohlcuje teplo, takže vzniká to, čemu říkáme „skleníkový efekt“. Díky tomuto efektu je pro nás Země obyvatelná. Sluneční energie ohřívá povrch Země a naopak ta zase vy­zařuje energii zpět do kosmického prostoru. Plyny obsažené v atmosféře jako vodní pára a oxid uhličitý mají schopnost… Číst dál...

Wojtek Traczyk: Free Solo

V Polsku je kontrabasista Wojtek Trac-zyk známý ze spolupráce s nejrůzněj­šími hudebníky a soubory včetně tria Marcina Olaka, bandu Kamila Szu-szkiewicze, Trifonidis Free Orchestra nebo The Light, jeho sólovou desku Free Solo však můžeme považovat za jakési tovaryšské dílo, které chce pro­kázat nejen jeho hráčské schopnos­ti, nýbrž i osobitost… Číst dál...

CIAP – comission internationale de l´art populaire

Příbramský rodák Hanuš Jelínek (1878–1944) je znám především jako překladatel Zpěvů sladké Francie. To díky němu u nás zdomácněly původně starofrancouzské balady Dezertér („na vojnu jsem se dal pro krásnou plavovlásku“), Švarný tambor („šli tamboři tři švarní z vojny domů“), Ces-tář („na silnici do Damville jednou jeden cestář byl“),… Číst dál...