Raymond Firth

Zakladatelem britské antropologie byl údajně Malinowski, muž původem z Polska, který musel ze zdravotních důvodů opustit Londýn, aby se uchytil ve vzdálené Melanésii jako etnograf. Byl to vynikající pozorovatel, který o svém zkoumání mezi ostrovany z Trobriandských ostrovů napsal velice poutavou knihu Argonauté západního Pacifiku.… Číst dál...

Znovuobjavené ticho

V hinduistických komunitách na indonézskom ostrove Bali sa dodnes striktne praktizuje jedinečný rituál Nyepi – deň ticha. Je vyvrcholením niekoľkodňových tradičných ceremónií, ktoré začínajú tri dni pred koncom lunárneho roka Saka (Caka). Saka je jedným z viacerých, paralelne používaných kalendárnych systémov na Bali. Datuje… Číst dál...

Maurice Godelier

Začněme dnes otázkou: existuje cosi jako ekonomie i v těch nejjednodušších společnostech, kterým říkáme přírodní národy? Jestliže si vezmeme klasickou definici ekonomie jako vědy, zjistíme, že jejím úkolem je studovat, jakým způsobem se v lidské společnosti rozdělují vzácné prostředky za účelem splnění alternativních cílů. Když… Číst dál...

A. P. Elkin

Australští domorodci jsou pravděpodobně nejstarší lidskou rasou: jejich pobyt na nejmenším kontinentě trvá více než padesát tisíc let. Řadí se do australoidní skupiny obyvatel žijících nejen na australském kontinentu, ale také na Nové Guineji a Celebesu, patřili mezi ně Sakaiové z Malajsijského poloostrova, Véddové… Číst dál...

Desmond Morris

Zhruba před dvaceti lety se začaly vyskytovat hlasy, že dosavadní antropologický výzkum je příliš silně ovlivněn tradičním modelem sociálních věd a s tím, že se musí něco udělat, protože tento pohled na člověka a jeho společnost zanedbává některé aspekty bouřlivého rozvoje přírodních věd, zejména potom genetiky. Ona základní… Číst dál...

Massimo Montanari

Čím se liší chování člověka od chování jeho nejbližších biologických příbuzných? Jak je možné, že pouhá tři procenta odlišných genů nás tak příkře oddělují od světa primátů? Jako by ten rozdíl byl zaklet v tom, čím se v nás liší příroda od kultury. Jinými slovy řečeno: jestliže se vzájemně tolik nelišíme pokud jde o přírodu,… Číst dál...

Clark Wissler

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století dostala nauka, pod kterou dnes rozumíme sociální a kulturní antropologii, nový impuls. Až do té doby se většina terénního výzkumu a následného zpracování získaných dat prováděla především ve znamení času. Čas byl hlavním kritériem třídění archeologických a etnografických… Číst dál...

Friedrich Max Müller

Jak vznikl rasismus? C o se v evropském myšlení devatenáctého století přihodilo, že zapudilo biblickou myšlenku, že všichni lidé jsou potomky původního páru Adama a E vy? Co stálo u zrodu domněnky, že každá rasa má svůj vlastní původ a důsledkem toho je rozdělení ras podle jejich kulturní kvality? V posledních desetiletích… Číst dál...

Hérodotos

Dnes se většinou antropologie definuje jako systematický výzkum ,těch druhých‘. Ale kdo jsou ,ti druzí‘ a kdo jsme potom ,my‘? Dejme tomu, že ,ti druzí‘ jsou cizí lidé, které ,my‘ chceme pozorovat. Potom se antropologie musí zabývat zkoumáním národů, etnik či skupin, které jsou kulturně odlišné od jejich pozorovatelů. A je celkem… Číst dál...

Zakladatel sociobiologie Edward Wilson

Co je v lidském chování vrozené a co naučené, toť otázka, kterou se zabývají po celém světě nejen antropologové, ale také mnozí biologové. Přitom postoje těchto dvou skupin se dost výrazně liší. Antropologové se opírají o představu, že pokud se všude na světě rodí děti stejné, zatímco chování dospělých se v různých… Číst dál...