Massimo Montanari

Čím se liší chování člověka od chování jeho nejbližších biologických příbuzných? Jak je možné, že pouhá tři procenta odlišných genů nás tak příkře oddělují od světa primátů? Jako by ten rozdíl byl zaklet v tom, čím se v nás liší příroda od kultury. Jinými slovy řečeno: jestliže se vzájemně tolik nelišíme pokud jde o přírodu,… Číst dál...

Clark Wissler

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století dostala nauka, pod kterou dnes rozumíme sociální a kulturní antropologii, nový impuls. Až do té doby se většina terénního výzkumu a následného zpracování získaných dat prováděla především ve znamení času. Čas byl hlavním kritériem třídění archeologických a etnografických… Číst dál...

Friedrich Max Müller

Jak vznikl rasismus? C o se v evropském myšlení devatenáctého století přihodilo, že zapudilo biblickou myšlenku, že všichni lidé jsou potomky původního páru Adama a E vy? Co stálo u zrodu domněnky, že každá rasa má svůj vlastní původ a důsledkem toho je rozdělení ras podle jejich kulturní kvality? V posledních desetiletích… Číst dál...

Hérodotos

Dnes se většinou antropologie definuje jako systematický výzkum ,těch druhých‘. Ale kdo jsou ,ti druzí‘ a kdo jsme potom ,my‘? Dejme tomu, že ,ti druzí‘ jsou cizí lidé, které ,my‘ chceme pozorovat. Potom se antropologie musí zabývat zkoumáním národů, etnik či skupin, které jsou kulturně odlišné od jejich pozorovatelů. A je celkem… Číst dál...

Zakladatel sociobiologie Edward Wilson

Co je v lidském chování vrozené a co naučené, toť otázka, kterou se zabývají po celém světě nejen antropologové, ale také mnozí biologové. Přitom postoje těchto dvou skupin se dost výrazně liší. Antropologové se opírají o představu, že pokud se všude na světě rodí děti stejné, zatímco chování dospělých se v různých… Číst dál...

Tamburínou proti pavoukům

Mezi nejvitálnější tradice Evropy patří ty, které přežily z pohanských dob a uchovaly si původní syrovost. Jedním z příkladů je finský epos Kalevala i navazující hudba Värttinä. Patří sem i tance pizzica (kousnutí, štípnutí) typické pro jihoitalský region Salento, který leží na té nejzazší patě italské boty. Jejich… Číst dál...

Podivuhodný svět afrických křováků

Když roku 1652 zakládal Jan van Riebeck první evropskou kolonii v jižní Africe nedaleko Kapského města, čítalo její osídlení zhruba osmdesát osob: byli to náboženští odpadlíci ve vlastních zemích, vlámští kalvinisté a pár rodin francouzských hugenotů. Černošské kmeny se na jih Afriky přistěhovaly až ke konci osmnáctého století.… Číst dál...

Hermovo ucho v obrazech

Výstava Hermovo ucho, prezentující prostřednictvím metafory starořeckého boha Herma aktuální vizuální a intermediální reprezentace vztahu mezi zvukem a obrazem, se koná do 26. února v opavském Domě umění. Jak je známo z mýtů, Hermés byl posel bohů, průvodce duší do záhrobí, lstivý patron pastýřů, obchodníků,… Číst dál...

UNI v Londýně …a ještě dodatek

Ocitnete-li se najednou v Londýně a chcete se rychle orientovat ve zdejší nabídce kultury, nelitujte 1,20 libry za týdeník Time Out. Začínal jako alternativní časopis, dnes podává vyčerpávající přehled všeho, co se v daném týdnu (od středy do středy) v Londýně bude dít – filmy, divadla, rock, pop, jazz a vůbec všechny… Číst dál...