Číslo 9/2008

Georges Bataille

PROKLETÁ ČEST EKONOMIE
Byl to slavný americký antropolog Geertz, který prohlásil kacířskou větu: antropologie není nic jiného než literatura. Pokusme se tuto větu obrátit a položit si otázku: kolik literátů se naopak odvážilo celý článek

Delia

Delia je další z mordýřských balad, jejichž podstatu tak pěkně vystihl Johnny Cash, když řekl: „Chápu, proč si někteří lidé myslí, že jsou to násilnické písničky. Ale taková je americká tradice – mordýřské balady, ztracená láska, tragédie, bolest. celý článek

Snění o Godotce

Na obalu novinky Dreams Of Breathing Underwater srdečně děkuje mámě, tátovi, Benovi, Philu Alexandrovi, Simonovi a desítkám dalších. Mimo jiné slivovici. Moraváci tak mohou být pyšní, stáli u zrodu jednoho z nejlepších celý článek